Angående kommunala planeringen

Debatt

Undertecknad vill gärna citera ett inlägg i GP 2019-08-23 av Gustav Juntti.
”Stora satsningar i mindre samhällen paketeras ofta som viktiga för sammanhåll-ning eller rent av överlevnad.Men om de blir för stora ökar risken att invånarna börjar fundera över vem deras samhälle egentligen ska växa för.”
Inlägget har utan tvekan relevans när det gäller Lerum.

Tack Studiecirkeln God Miljö i Centrum för att ni sågar speciellt Parkeringshuset och Lerums Arena. Förfärliga att skåda.
Man ber dessutom en stilla bön att stabilitetsförhållandena runt Säveåns stränder fortfarande visar sig vara ohållbara för stor byggnation.Hugstora planer har framförts förr, till exempel Pärleporten, och flytt av vägen från bron mellan Villa Mascotte och Ågården för att frigöra mark för bostadsbygge på slänten. Dessa planer stupade på grund av på grund av just instabila stränder. Tänk om man kunde bygga pensionärsbostäder av kommunhuset och i stället flytta alla bilburna politiker till ett nytt kommunhus i Hallsås skogar.
Kärringen mot strömmen