Arkivbild. Erik Bergdahl, Carola Kullberg-Lindh och Ann-Sofi Hermansson berättade om oron för att Bumle skulle läggas ner i november 2018.

Bumle får vara kvar

Nyheter

En majoritet av regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen fattade idag, tisdag, beslut om att inte koncentrera de öppna barn- och ungdomsmedicinska verksamheterna i Lerum och Ulricehamn till Alingsås respektive Borås.

Sedan en tid tillbaka har man diskuterat ett förslag på att Lerums och Alingsås barn- och ungdomsmedicinska mottagningar ska slås ihop och lokaliseras i Alingsås.  Både personal och familjer som besöker mottagningen har riktat kritik mot förslaget om en sammanslagning. Och nu har alltså regionstyrelsen fattat beslutet att Lerumsmottagningen inte ska flyttas till Alingsås.

– Det känns verkligen bra att regionstyrelsen lyssnat och tagit det rätta beslutet, vilket innebär att man menar allvar med att man vill satsa på nära vård och på barn och ungdomars hälsa, Carola Kullberg-Lindh, överläkare på barn- och ungdomsmedicinska mottagningen i Lerum, och fortsätter:

– Vi hoppas att beskedet att man skyndsamt ska överföra mottagningarna till Regionhälsan verkligen innebär att det sker redan vid årsskiftet eftersom mottagningen nu har ett digert arbete framför sig med att återuppbygga och rekrytera nya medarbetare, vilket är svårt i nuläget.

Vänsterpartiet konstaterar i ett pressmeddelande att det är ett viktigt beslut för dessa verksamheter men framförallt för de barn, ungdomar och deras anhöriga som regelbundet har en kontakt med mottagningarna. Partiet skriver vidare att ”Västra Götaland ska inte vara en region som på grund av nedskärningar och ekonomiska skäl stänger viktiga verksamheter för barn och unga utan ska istället vara en region som satsar och utvecklar mottagningar som är riktade till barn och unga.”

– Vi ser inte någon rimlighet i att koncentrera denna typ av verksamhet när det pågår omställning till en mer nära vård, där det förebyggande och hälsofrämjande arbetet ska stärkas, säger Carina Örgård (V) ersättare i regionstyrelsen, i pressmeddelandet.

Frågan om en sammanslagning av mottagningarna togs först upp med sjukhusstyrelsen, men skickades vidare till regionstyrelsen eftersom hälso- och sjukvårdsnämnden ville att ärendet skulle ut på samråd. För ett par veckor sedan fattade hälso- och sjukvårdsnämnden beslutet att samrådet ska avslutas i oenighet. Detta eftersom nämnden vill invänta den regionala utredning som pågår om bland annat organisationstillhörighet för barn- och ungdomsmedicinska mottagningar i Västra Götaland.

Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen i Lerum, Bumle, är en specialistmottagning som har funnits här sedan 1976. Från början fanns mottagningen i vårdcentralens lokal men nu håller man till ovanför polisstationen.

På mottagningen finns erfarna barnläkare, barnsjuksköterskor, barndietist och barnpsykolog. Här tar man hand om barn med allt ifrån astma, allergier, magbesvär, infektioner och urinvägsbesvär till epilepsi och andra mer komplicerade sjukdomstillstånd. Det finns ett välutvecklat nätverk med barnavårdscentraler, vårdcentraler, förskolor, skolhälsovård, socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri, barnhabilitering samt med sjukhusens barnkliniker.