• Illustration: Tornstaden
    Bygger. Illustrationen visar Mjörnbotorget när byggnationen är klar.
  • Foto: Helena
    Martin Petersson,

Bygger hyreslägenheter i Gråbo

Gråbo

Nu byggs det fler nya bostäder vid Mjörnbotorget i Gråbo. Tornstadens 62 hyreslägenheter ska vara inflyttningsklara slutet av nästa år, och redan i år är det inflyttning i företagets 54 nya bostadsrätter.

Nu börjar byggnation av ytterligare ett hus i centrala Gråbo. Det är Tornstaden som bygger hyreshuset med totalt 62 lägenheter. Inflyttning ska kunna ske sista kvartalet 2020.

Hur mycket kommer lägenheterna kosta?

– Hyrorna är inte fastställda ännu, svarar Martin Petersson, fastighetschef på Tornstaden.

Det är Fastighets Tornstaden som kommer äga huset.

Många hushåll

Med denna byggnation har bostadsbolaget totalt byggt över 200 lägenheter i centrala Gråbo.

Första etappen byggdes 49 bostadsrätter och lokaler, bland annat för Gråbo biblio- tek. Andra etappen byggdes 45 hyreslägenheter och cirka 500 kvadratmeter lokaler. Tredje etappen byggs 54 bostadsrätter med inflyttning sista kvartalet 2019. Under etapp fyra byggs nu alltså 62 hyresrätter med inflyttning sista kvartalet 2020. Härnäst blir det dags för etapp fem, och då bygger Tornstaden cirka 40 radhus i bostadsrättsform med preliminär byggstart under 2020.

Hur har intresset varit för lägenheterna?

– Redan från början har det varit stor efterfrågan på bostäderna som vi byggt vid Mjörnbotorget, både vad gäller hyresrätter och bostadsrätter, svarar Martin Petersson.

Varför valde ni att bygga i Gråbo?

– Vi såg att det fanns potential i att utveckla Gråbo till en mer attraktiv plats att bo och arbeta på. Vi trodde verkligen på en positiv utveckling i Gråbo och det är mycket givande att få vara med att utveckla ett helt område redan från planeringsstadiet. Det är också roligt att få bygga för dem som ska bo och leva här. 

Har ni några planer på att bygga mer i Lerums kommun?

– Ja. Förutom den femte etappen med ett 40-tal radhus vid Mjörnbotorget, som vi nu planerar för tillsammans med kommunen, så har vi ett positivt planbesked för ny detaljplan i Aspenäs. Vi vill gärna fortsätta vårt goda samarbete.

En tidning

Under invigningen av det senaste hyreshuset höll kommunstyrelsens ordförande Alexander Abenius, Moderaterna, tal tillsammans med vd för Tornstaden Projektutveckling Therese Kilenstam och fastighetschef för Fastighets Tornstaden Martin Petersson. Ytterligare två av kommunalråden, Lill Jansson, Liberalerna, och Christian Eberstein, Kristdemokraterna, hjälpte till vid den första gjutningen då ett skrin gjöts in i grunden. Skrinet innehöll, förutom ritningarna på ett USB-minne även en polaroidbild på gästerna, en sedel, en visionsbild, ett utdrag ur visionen för Pilot Gråbo samt senaste utgåvan av Lerums Tidning.

Har du något annat du vill säga om projektet?

– Den 25 september 2015 vann detaljplanen för området laga kraft och idag, nästan exakt fyra år senare, har vi redan hunnit färdigställa och byggstartat fyra etapper och 210 av de 250 bostäder som planen innehöll. Och de resterande 40 är också på gång, svarar Martin Petersson och fortsätter:

– Att det gått så fort beror på ett mycket gott samarbete med Lerums kommun samt att Tornstaden har alla verksamhetsgrenar inom koncernen – Projektutveckling, Bygg och Fastighet. Detta skapar smidiga och enkla processer från idé till färdiga bostäder.