• Foto: Carina Svensson
    Tankens årsringar. Gunnar Arnborg med hustrun Hjördis, barnbarnet Amanda Andreas och barnbarnsbarnet Liv.

De vågar utmana sig själva

Gråbo

Stagnation är inget som Gunnar Arnborg är intresserad av att ägna sig åt. Han vill lära och lära ut. Och nu, vid 93 års ålder, gör han debut som poet. I projektet har han med sig barnbarnet Amanda Andréas.

Boken heter Tankens årsringar. Författare är Gunnar Arnborg, som har skrivit dikterna, och Amanda Andréas, som har tagit fotografierna som illustrerar texterna. Båda har tidigare haft fokus på andra kreativa utlopp, han som författare av böcker om hembygds- och kulturhistoria och hon som firad jazzsångerska.

– Boken är ett möte mellan morfar och mig. Vi har haft extremt kul när vi har arbetat. Och han har lärt mig mycket om till exempel åldrandet, något som det inte går att googla sig till kunskap om. Jag tycker väldigt mycket om dikterna som handlar om åldrande, säger Amanda och fortsätter:

– Men det finns också mycket i boken som är åldersöverskridande. Morfar har till exempel alltid brytt sig mycket om naturen och hållbarhet, något som det är väldigt stort fokus på idag.

Det finns också en dikt om Mjörn, Sjöbris från Mjörn.

– Visan en Afton vid Mjörn är skriven härifrån, kompositören Karl Severin bodde i närheten och var ofta i det här huset, berättar Gunnar och fortsätter:

– Så jag tänkte att jag också ville skriva om Mjörn.

Det var inte svårt att hitta inspiration. Han bor alldeles intill Mjörn och från arbetsrummet har han makalös utsikt.

Många böcker

Det här är den senaste i en lång rad böcker som Gunnar har släppt sedan han tolv år innan pension tog tjänstledigt från sitt jobb som lärare på Wendelsbergs folkhögskola för att ägna sig åt skrivandet. Han slutade dock inte att undervisa, när böckerna har släppts har han också åkt runt och pratat om innehållet.

– Jag tycker om att lära och lära ut, en mening i livet är att hitta något som är av värde för andra, säger han.

Ammandas tur

Att åka ut och berätta om boken kommer att ske även den här gången, men nu är det till störst utsträckning barnbarnet Amanda som ger sig ut för att läsa upp och prata om innehållet. Boken kommer också att finnas med när Amanda uppträder på Nefertiti den här helgen. Hon har dessutom tonsatt två av Gunnars dikter och kommer att framföra dem där.

Förutom dikterna har Gunnar också tagit fram noga utvalda citat fram antiken till idag. Citaten kompletterar hans ord, och visar också att orden och tankarna i dikterna inte bara är för idag – innehållet har ekat sedan tusentals år tillbaka.

Blir inte en känslan av den egna litenheten väldigt stor i det perspektivet?

– Jo, men idag kan vi leva rätt självcentrerat, och jag tycker att det här visar att vi är en liten del av en stor helhet på ett fint sätt, svarar Amanda.

Under tiden Gunnar letade citat hittade han en ny idol – Erasmus av Rotterdam. Erasmus sökte förena den kristna tron med antikens bildning. Han eftersträvade reformer inom kyrkan – inte en splittring av den.

– Jag vill tacka personalen på biblioteket i Gråbo, som har hjälpt till med att hitta böckerna, de har varit till väldigt fin hjälp, säger han.

Inte stilla

Det syns och hörs hur förtjust han är över att ha tillskansat sig ny kunskap. Något annat som är nytt för Gunnar är att han har lärt sig att hålla sig kort, inte använda för mycket ord. Att han omfamnar utveckling är tydligt.

– Tänk bara att morfar debuterar som poet vid 93 års ålder. Det är så inspirerande. När många vill malla in folk går morfar och gör något helt annat än det han har gjort förut. Det är en ynnest att ha fått vara med och jobba med dig morfar, säger Amanda med ett stort leende.

Vad har ni lärt er om varandra?

– Morfar har ett enormt fokus, han kan arbeta väldigt länge och blir inte störd av någonting. Jag kollar mobilen och andra saker, som många unga gör nuförtiden. En annan sak som vi har lärt oss om oss själva under arbetet är att vi båda är enormt envisa, svarar Amanda.

Envisheten innebar att hon arbetade med boken till dagen innan datumet hon skulle föda dottern Liv. Och att han har läst mängder av böcker för att hitta rätt citat, som sätter grundtanken i dikten i ett perspektiv.

– Jag vill också lyfta fram att du har en enorm empati Amanda, det är inte så många människor som kan visa empati för andra människor på det sätt som du kan, tillägger Gunnar och ger sitt barnbarn ett varmt leende.

Stor kärlek

Förutom Gunnar och Amanda har respektive partner Hjördis och David också varit inblandade i projektet. David har hjälpt till med layout. Och Hjördis har arbetat med bokföring och korrekturläsning.

Intervjun görs i Gunnars och Hjördis hem vid Mjörn. Kärleken mellan dem är tydlig. Varje kväll sitter de i vardagsrummet och sjunger tillsammans.

– Jag kan inte sjunga men jag tycker om det, säger hon med ett leende mot honom.

Nuförtiden, sedan barnbarnsbarnet Liv föddes, sjunger de för henne.

– Mormor brukar skicka ett sms om att de ska sjunga en vaggvisa för Liv. Det är så fint, säger Amanda.

Det blir väldigt lite tid för tv. Gunnar älskar det skrivna ordet men har på grund av försämrad syn svårt att läsa så Hjördis läser för honom på kvällarna.

– Det hade varit väldigt fint om andra människor läser vår bok för varandra eller för sig själva. Jag tror att den hade passat fint för det, säger Amanda.