Ett tryggt och välmående Lerum

Debatt

Vi lovade våra väljare att jobba för att alla skall kunna känna sig trygga i kommunens offentliga miljöer.
Rädsla för brott eller skada ska inte sätta gränser för den individuella tryggheten att vistas utomhus.

Vi vill stärka tryggheten genom att satsa på kamera­övervakning på utsatta ställen eftersom detta visat sig vara ett bra komplement i arbetet att stävja brottslighet.
Sverigedemokraterna har därför lämnat en motion till kommunfullmäktige där vi vill att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att upprätta en åtgärdsplan av var behovet av kamera­övervakning finns och se över hur den kan kombineras med andra brottsförebyggande åtgärder samt att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra framtagen åtgärdsplan.

Sverigedemokraterna i Lerum
Mikael Johansson