Ingen papperstidning denna vecka

Lerums kommun

Den här veckan kommer Lerums Tidning inte ut som papperstidning. Men tidningen kommer gå att läsa digitalt här: https://www.pdfire.se/reader/4646#1

Lerums Tidning kommer denna vecka inte tryckas eller distribueras som papperstidning. Veckans finns dock tillgänglig i form av en e-tidning på vår hemsida.  Bakgrunden är vår ekonomiska situation som är fortsatt mycket svår. Vi är mycket tacksamma för allt stöd vi har fått från läsare den senaste tiden.

 

  • LT