Foto: Carina Svensson
Expanderar. De nya lägenheterna blir en addition till Förbos nuvarande lägenhetsbestånd.

Kommunen säljer lägenheter i Gråbo och Sjövik

Kommunen

Förbo köper bostäder i Gråbo och Sjövik för 127 miljoner kronor. Säljare är Lerums kommuns fastig­hetsbolag.

Förbo köper 80 lägenheter av bolaget Aspenäs Villastad, AVAB, som ägs av Lerums kommun. Summan är totalt 127 300 000 kronor, vilket är enligt fastighetsvärderingen.

De nyköpta bostäderna, som ligger i Gråbo och Sjövik, läggs till Förbos 1 330 lägenheter i Lerums kommun.

Naturligt tillskott

– Det ger ett naturligt tillskott till vår verksamhet. Vi har en organisation som är duktig på att hantera förvaltning och uthyrning där dessa lägenheter passar in på ett bra sätt. Vi gläds åt att välkomna ytterligare 80 hushåll till oss, säger Peter Granstedt, vd på Förbo.

Eva Andersson, Centerpartiet, är kommunalråd med särskilt ansvar för sektor samhällsbyggnad. Här svarar hon på en rad frågor:

Vilka bostäder handlar det om?

– Försäljningen gäller AVAB:s bostäder på Hovgårdvägen 40-44, Hovgårdsvägen 48 och 50, Lundbyvägen 41-45 samt Aggetorpsvägen 37.

Varför säljer kommunen bostäderna?

– Lerums kommun mötte regeringens krav att skapa bostäder för nyanlända enligt bosättningslagen 2016. Genom att ombilda det vilande allmännyttiga bostadsbolaget Aspenäs villastad, AVAB, kunde ett antal bostäder tas fram för nyanlända och övriga bostadsmarknaden.

Bosatt alla

– Vi har byggt 135 bostäder och dessutom bosatt alla personer som kommit till oss sedan flyktingvågen 2015. Genom försäljningen till ett redan etablerat fastighetsbolag, där Lerums kommun är delägare, kommer hyresgästerna att få en mer effektiv drift och förvaltning av fastigheten.

Kommer AVAB att finnas kvar?

– All AVAB:s fastighets­bestånd är avyttrat. Bolaget blir vilande framöver.

Vad betyder köpet för kommunen?

– Att Lerums kommun kan fokusera på vår kärnverksamhet. Förbo är ett av kommunen delägt allmännyttigt fastighetsbolag med drygt 1 300 lägenheter i Lerums kommun. Det finns idag ett pågående samarbete mellan Förbo och Lerums kommun, det samarbetet kommer naturligtvis fortsätta.

Har du något annat du vill säga om försäljningen?

– Som kommun har vi löst uppgiften att skapa bostäder enligt bosättningslagen. Vi har haft ambitionen att skapa så permanenta lösningar som möjligt för nyanlända invånare. Vi har tagit frågan på allvar för att i möjligaste mån skapa hållbara bostadslösningar för nya Lerumsbor. Vi har skapat riktiga hem för de människor som kommit hit och för övriga bostadsmarknaden.

Förbo är ett bostadsföretag som ägs gemensamt av kommunerna Härryda, Mölndal, Lerum och Kungälv. Bolaget äger och hyr ut totalt cirka ­
5 700 lägenheter, radhus och parhus fördelat på 61 områden och 19 orter i de fyra kommunerna.

Marie Keidser von Heijne, Förbos chef för HR, kommunikation och marknad, svarar på ytterligare frågor:

Vilka projekt har Förbo på gång i Lerums kommun förutom detta köp?

– Vi har ett antal pågående projekt i plan i Lerum, totalt handlar det om över 500 nya lägenheter.

– Säveå park, har en pågående detaljplan som omfattar cirka 60 lägenheter. Höjdenhemmet, omfattar cirka 238 lägenheter inklusive äldreboende, och här är vår förhoppning att planarbetet startar under året. I Hulan, som omfattar cirka 280 lägenheter, finns en planansökan inlämnad som tagits emot positivt.

När sätts byggnation igång och hur många ytterligare bostäder innebär det?

– Innan byggnationen kan starta behöver vi vara klara med planarbetet och det som ligger närmast i tid är Säveå park eller kanske Höjdenhemmet.
Det är rimligt att anta att byggnationen kan starta tidigast 2021 eller kanske mer troligt 2022. Hulan ligger sannolikt lite längre fram i tiden.