Lerums vårdcentral och drop-in

Debatt

Jag undrar hur man tänkte när man införde drop-in på Lerums vårdcentral, och samtidigt helt tog bort möjligheten att boka ett läkarbesök? Jag förstår att man antagligen kan ta emot fler patienter via en drop-in-mottagning än i det tidigare systemet, men det är faktiskt helt orimligt ur patientsynpunkt att ha en läkarmottagning där man inte kan boka ett besök för besvär av lite mindre akut art.

Jag har ett sådant besvär som inte är akut, men som ändå behöver undersökas inom säg ca en månads tid. Jag kontaktade vårdcentralen för att försöka få en tid för detta och fick svaret att man inte har några bokningsbara tider alls för läkarbesök, utan enbart hänvisar till drop-in. Jag har varit på drop-in tidigare och har även bekanta som varit där, och vet av erfarenhet att man får räkna med att sitta i minst två timmar, oftast tre eller längre om man behöver ta prover m m.

Var är rimligheten i att alla, oavsett besvär och akuthetsgrad, skall lägga en hel förmiddag på att få träffa en läkare? Är det samhällsekonomiskt lämpligt att massor av människor skall missa en halv dags arbete? Är det vare sig samhällsekonomiskt lämpligt, eller humant, att mindre akut sjuka människor skall slåss om tiden med de som behöver akut hjälp, och att alla skall trängas i ett överfullt väntrum timmar i sträck, både med tanke på smittspridning och med tanke på att det i många fall handlar om människor som både p g a sjukdom och ålder (barn eller äldre) har väldigt svårt att orka med detta?

Om vårdcentralens syfte och vision är att försöka skrämma bort alla patienter utom de som verkligen har helt outhärdliga symptom så är kanske detta arbetssätt bra, men om syftet med verksamheten är patienternas bästa, och att ge en rimlig service till skattebetalande medborgare, så har man kapitalt misslyckats.

Jag skulle önska att man även för akuta besvär kunde gå tillbaka till det gamla systemet med möjlighet att ringa på morgonen och få en akuttid istället för att sitta på drop-in, men jag har viss förståelse för att det kanske är svårt att klara patienttrycket med detta arbetssätt och att en drop-in-mottagning därför behövs för akuta besvär. Jag har däremot ingen som helst förståelse för att alla besvär, även icke-akuta sådana, skall hanteras via samma drop-in. Att ta bort denna patientkategori från drop-in skulle dessutom minska väntetiden och göra situationen lite mer uthärdlig för de som verkligen behöver hjälp samma dag.

Jag vill gärna ha ett svar från vårdcentralen om hur man planerar att förbättra denna situation!

  • H