Misshandlade sin flickvän – döms

Lerum

En man i 35-årsåldern från Lerum döms för att ha misshandlat sin flickvän. Straffet blir skyddstillsyn och vård.

En man i 35-årsåldern från Lerum döms för misshandel, olaga hot, brukande av falsk urkund, olovlig körning och rattfylleri. Han frias på några av åtalspunkterna gällande misshandel och olaga hot. Tingsrätten bestämmer påföljden till skyddstillsyn och vård.

35-åringen och kvinnan har haft en relation, men hade avslutat denna när misshandeln inträffade. Mannen har haft ett missbruk och hade redan vid de aktuella tillfället sökt behandling för detta.

Tingsrätten konstaterar att kvinnan på ett trovärdigt sätt berättat om händelseförloppen. Hennes berättelse har också stöd i dokumentation av skador och vittnesmål.

Mannen har nekat men förklarat att parternas mellanhavanden under den aktuella perioden var konfliktfyllda och att han var berusad.

35-åringen döms även för att ha kört bil med ett falskt körkort samt för att ha kört narkotikapåverkad.

Mannen förekommer under 17 avsnitt i belastningsregistret. Han har vid flera tillfällen dömts för rattfylla och narkotikabrott. Senaste domen meddelades förra hösten, då dömdes han för rattfylleri och ringa narkotikabrott, straffet bestämdes till dagsböter.

Det sammanlagda straffvärdet för brotten är tre månades fängelse. Rätten konstaterar dock att det är tydligt att 35-åringen under en längre period har haft missbruksproblem, och att han vill komma till rätta med detta problem. Det framkommer också att han på eget initiativ inlett en behandling som har medfört en påtaglig förbättring av hans situation när det gäller missbruk. Och enligt yttrande från frivården Göteborg bedöms missbruket vara en starkt bidragande orsak till hans kriminalitet. Påföljden bestäms till skyddstillsyn med den behandling som frivården bestämmer.