Arkivbild. Erik Bergdahl, Carola Kullberg-Lindh och Ann-Sofi Hermansson berättade om oron för att Bumle skulle läggas ner i november 2018.

Oenigt om barnmottagningen

Lerum

När barn- och ungdomsmedicinska mottagningens flytt från Lerum till Alingsås togs upp i Västra hälso- och sjukvårdsnämnden avslutades ärendet i oenighet. Nämnden vill invänta den pågående regionala utredningen om vilken organisation mottagningen ska tillhöra.

Sedan en tid tillbaka diskuteras ett förslag på att Lerums och Alingsås barn- och ungdomsmedicinska mottagningar ska slås ihop och lokaliseras i Alingsås.

Frågan togs först upp med sjukhusstyrelsen, men skickades vidare till regionstyrelsen eftersom hälso- och sjukvårdsnämnden ville att ärendet skulle ut på samråd. I fredags fattade hälso- och sjukvårdsnämnden beslutet att samrådet ska avslutas i oenighet. Detta eftersom nämnden vill invänta den regionala utredning som pågår om bland annat organisationstillhörighet för barn- och ungdomsmedicinska mottagningar i Västra Götaland.

– Nämndens intention är att mottagningarna i Lerum och Alingsås organisatoriskt ska flyttas från Södra Älvsborgs sjukhus, SÄS, till regiongemensam hälso- och sjukvård, förklarar Carola Kullberg-Lindh, överläkare på barn- och ungdomsmedicinska mottagningen i Lerum.

Hon fortsätter:

– I vårt tycke är det inte logiskt att lägga ner en mottagning som inom kort sannolikt ska flyttas till annan förvaltning och det tyckte alltså även Västra nämnden.

– Vi är mycket glada över att Västra nämnden har lyssnat på våra argument och det stöd vi fått från allmänheten i namninsamlingen, som över ­
2 500 har undertecknat.

Namninsamlingen finns på på mittskifte.org/p/barn.

– Nu hoppas vi att även regionstyrelsen ska gå på samma linje och säkra en nära och välfungerande ­öppen barnsjukvård i Lerum och Alingsås, säger Carola Kullberg-Lindh.

Specialiserade

Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen i Lerum, Bumle, är en specialistmottagning som har funnits här sedan 1976. Från början fanns mottagningen i vårdcentralens lokal men nu håller man till ovanför polisstationen.

På mottagningen finns erfarna barnläkare, barnsjuksköterskor, barndietist och barnpsykolog. Här tar man hand om barn med allt ifrån astma, allergier, magbesvär, infektioner och urinvägsbesvär till epilepsi och andra mer komplicerade sjukdomstillstånd. Det finns ett välutvecklat nätverk med barnavårdscentraler, vårdcentraler, förskolor, skolhälsovård, socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri, barnhabilitering samt med sjukhusens barnkliniker.

Kritiserat

Både personal och familjer som besöker mottagningen har riktat kritik mot förslaget om en sammanslagning.

Eija Hägg, verksamhetschef på barn och ungdomskliniken, Södra Älvsborgs Sjukhus, har i en tidigare artikel sagt att man vill göra sammanslagningen för att uppnå en ekonomi och verksamhet i balans. Hon menade att det med en sammanslagning skulle finnas möjlighet att bedriva mer effektiva verksamheter med en mer jämlik och effektiv vård.

Hur stor ekonomisk besparing gör ni på sammanslagningen?

– Den exakta besparingen i pengar vet vi inte på förhand men vi ser en möjlighet till många synergieffekter. Vi kan använda våra resurser på ett mer effektivt sätt. Nya vårdformer kommer också att erbjudas, som till exempel digitala vårdmöten, svarade Eija Hägg i den tidigare artikeln.