• Foto: Jeanette Larsson/Newsroom
  • Foto: Jeanette Larsson/Newsroom
    Peter Hermansson (M), styrelseordförande, Västtrafik.

Skärpta kontroller i kollektivtrafiken

Västra götaland

En kraftig utökning av antalet biljettkontroller väntar för Västtrafiks resenärer. Det står klart efter att bolaget tecknat ett nytt avtal.

Enligt det nya avtalet blir det ISS som tar över driften av Västtrafiks biljettkontroll. Avtalet innebär bland annat att det ska bli en fyrdubbling av antalet biljettkontroller, från dagens 2,5 miljoner per år till 10 miljoner per år.

– Det är ett efterlängtat besked som ger oss rätt förutsättningar att minska fuskåkningen. Nu inväntar vi överklagansperioden innan vi kan sätta igång. Vi är övertygade om att fler synliga kontrollanter motverkar fuskåkning, precis på samma sätt som fartkameror motverkar fortkörning på vägarna, säger Peter Hermansson (M), styrelseordförande, Västtrafik i ett pressmeddelande.

Avtalet medger dessutom en ytterligare utökning till 15,5 miljoner biljettkontroller per år.

– Samtidigt fortsätter vi satsa på en biljettkontroll med synlighet, god service och dialog i fokus. Samma arbetssätt som vi, genom kundundersökningar, vet att våra kunder uppskattar och som vi får höga betyg för, säger Peter Hermansson.

Det ska bli fler biljettkontroller i hela regionen, flest ska dock ske i Göteborgs stadstrafik där problemet med fuskåkning är störst. Detta då passagerarna där inte behöver visa sin biljett för föraren.

Om den nu aktuella upphandlingen inte överklagas kommer Västtrafik och ISS att inom kort påbörja etableringsprojektet. Avtalet tecknas på fem år med möjlighet till två förlängningar på ett år vardera.