Svar till ”Bilist”, igen

Debatt

Ska man föra en debatt är det rimligt att man följer den enkla normen i att hålla sig till sakfrågan, vilket i detta fall måste, eller inte kan vara annat än, de av-/ och påfarter som finns inom orten Lerum. Inte Lerums kommun.
Av-/ och påfarterna i Floda, Nääs och Tollered är helt irrelevant i debatten.

Så – hur gör ”Bilist” för att ta sig an den trafikproblematik som råder kring de befintliga, två till antalet, på- och avfarterna i Lerum? Det är ett problem, det är ett faktum, och det blir ett allt större problem.
Jag är idel öra.

  • Skalman