Svar till Lennart Wassenius och Rutger Fridholm, 4/9

Debatt

Svar till Lennart Wassenius och Rutger Fridholm, 4/9.

Utmärkt att vi är överens om att vi inte behöver ett fjärde spår i Lerums centrum. Då ska vi bara få resten av politiken att inse det och sätta stopp för utbyggnaden.

Det är också glädjande att höra att vi är överens om att det behövs ett nytt mot i Lerums centrum. Det vi inte är överens om är var det ska ligga. Jag har mina tvivel på, att det är möjligt att lokalisera det till Aspedalen på grund av, att en breddning av E20 och bron över Göteborgsvägen behövs. Detta medför en ytterligare sänkning av den fria höjden, vilket inte är acceptabelt. Dessutom är det så gott som omöjligt att få till en påfart i detta läge. En ny påfart är nödvändig om vi ska få en relevant avlastning av Hulanmotet. Inte bara en avfart!

Om vi bortser ifrån mina farhågor så låt oss enas om, att låta en duktig konsultfirma snarast jämföra alternativen och ge ett gott råd åt kommunen.
När det gäller den av er föreslagna förbindelsen bakom Vårdcentralen, hävdar jag fortfarande att den är ogenomförbar, vilket också konsulten påpekar. Så här står det i slutsatsen: ”Utifrån de listade konsekvenserna i kapitel 12 samt resonemanget ovan kan inte trafikförslaget vara motiverat.”
Hur kan ni tolka detta till att det är en möjlig lösning?

Dessutom är det så att denna plats bör användas för parkering, kanske ett ytterligare P-hus. Nuvarande P-hus är i stort sett fullt och ert förslag tar bort cirka 100 platser från Vårdcentralen. Cirka 60 platser försvinner då Resecentrum byggs, cirka 30 då triangeltomten bebyggs, cirka 50 platser nordost om Stationen vill man göra till park, cirka 20 platser på Konsumtomten tas bort och cirka 150 från Torpskolans parkering.
Ta ett helhetsgrepp på Lerums Centrum i stället för snuttifiering!

Bengt Holm