Svar till Solpaneler på Lerums Arena

Debatt

När vi bygger nytt gör vi en teoretisk bedömning på vad huset troligtvis kommer behöva för mängd elkraft för att klara sitt grundbehov, exkluderat verksamhetens behov av el. Vi dimensionerar sedan solceller så att det hamnar på detta behov eller lägre. Detta för att säkerställa att den el vi skapar verkligen används av byggnaden eftersom projektenhetens uppdrag är att bygga ändamålsenliga lokaler för våra kärnverksamheter. Vi har inte något uttalat uppdrag att bygga så att vi får överkapacitet av el för distribution till elnätet.  I just detta fall har vi installerat cirka 100 kvadratmeter solceller som genererar cirka 13 000 kilowattimmar/år.

Mia Ackerberg
Projektledare bygg
Sektor samhällsbyggnad