Var är villorna Lerums kommun?

Debatt

Jag efterlyser projekt och planarbete som blandar Alla bostadstyper. En majoritet av projekten i kommunen saknar villaområden trots att kommunens karaktär och kulturarv är utpräglat småhusfokuserat. En majoritet av den svenska befolkningen önskar bo i småhus, då ska vi också projektera för det. Så många som 60 procent av befolkningen önskar detta. Lerum är inte ett tvärsnitt av befolkningen i vårt land, lägenhetskomplex finns det gott om i våra storstäder och därför bör en stor andel av byggandet i vår kommun bestå av villor.

Vilka tjänar egentligen Lerums politiker och tjänstemän, befolkningen eller någon annan? Dags att ni lyssnar på befolkningen. Vi behöver inte bara lägenheter i kommunen. Projektera rejäla villaområden med minst 800 kvadratmeter tomter i alla större byggplaner.
En till Lerumsbo