Vattennivån säkrad i Stamsjön

Lerum

Sjöbotten som plötsligt utgör landyta och strandande båtar. Sedan luckan vid Stamsjöns dämme öppnades 2016 har sjön krympt avsevärt under vårarna och somrarna. Nu avslutas snart de arbeten som ska säkra en normal vattennivå.

Under fyra år har boende kring Stamsjön och personer som besökt området sett hur vattennivån har sjunkit med nästan en meter under de värsta perioderna med torka. Ilska riktades snabbt mot den dåvarande fastighetsägaren Kolboryds gård som öppnade luckan till dämmet, som ligger vid utloppet till Alebäcken. Därefter väntade en infekterad debatt och diskussioner kring möjliga åtgärder. Förra sommaren köpte kommunen den aktuella marken för den symboliska summan av en krona och efter tillståndsprövningar sker nu arbetet som ska se till att vattnet håller sig på en normal nivå.

– För mig är det jättekul att vara med och lösa såna här problem och det är många som stannar till och är intresserade, säger konsulten Dan Calderon, biolog på Miljöteknik i väst och arkitekten bakom åtgärdspaketet.

Åtgärderna består av fyra punkter:

• Anlägga en sjötröskel av sten vid inloppet.

•  Modifiera dämmet.

•  Lyfta upp stenar som rasat ner i bäcken.

•  Jämna ut fiskvägen.

Sjötröskel lösningen

Arbetet med de tre första punkterna sker nu och beräknas avslutas inom några dagar. Natursten av olika storlekar har lagts ut vid mynningen och skapar en så kallad sjötröskel som i fortsättningen ska reglera vattennivån istället för dämmet.

På flera ställen bland stenarna står för tillfället pinnar med röda streck, som markerar den tänkta lägstanivån, och på en stenbumling finns hål kvar från den järnring som monterades fast för att markera den högsta tillåtna nivån enligt en häradsdom från 1851. Mellan pinnarnas röda streck och hålet i stenen skiljer cirka 20 centimeter, som i fortsättningen ska vara spannet mellan den lägsta och högsta nivån.

– Själva arbetet är jätteenkelt. Det svåra är att bedöma nivåerna men SMHI har gjort en utredning åt oss, säger Dan Calderon.

För att förhindra för höga vattennivåer ska den ena av dämmets två öppningar sågas ut och göras större. Den numera stängda luckan lämnas tills vidare orörd men ska öppnas när allt arbete är färdigt. Luckan kommer sedan att tillfälligt kunna stängas vid extremtillstånd.

– Så småningom ska vi också montera bort ”plåtburken” över dämmet, den är inte så snygg i miljön, säger Dan Calderon.

Den tredje punkten att lyfta upp stenar från den raserade muren ur bäcken pågår också, medan arbetet med den fjärde och sista punkten att jämna ut botten dröjer till nästa sommar. Orsaken är att den typen av åtgärd endast är tillåten mellan den 15 juli och 15 september varje år av hänsyn till djurlivet.

Fri fiskväg

Syftet är att bygga bort de branter som hindrar många fiskarter att ta sig från området nedanför dämmet och upp till sjön.

– Det är en sträcka på 46, 47 meter med en fallhöjd på knappt 3,5 meter som vi ska försöka jämna ut. Men det är bara finlir för fiskvandringen och ingenting som påverkar vattennivån. Lax och öring kan ta sig upp redan i höst men det är svårare för till exempel mört som inte är lika starksimmande, förklarar Dan Calderon.

De drygt 850 medlemmarna i Facebook-gruppen Rädda Stamsjön och andra personer som oroat sig för de låga vattennivåerna kan nu andas ut.

– Sjön kommer inte att torka ut under sommaren. Under förutsättning att det är en normal nederbörd kommer nivån att vara på den nivå som folk är vana vid sedan innan luckan öppnades.