Visionsrapport och tre voteringar

Debatt

Lerums kommunfullmäktiges septembersammanträde uppehöll sig ingående vid Visionsrapport 2018 och en rad ledamöter var uppe i talarstolen, där ett av nyckelorden som återkom var hållbarhet.

Mikael Johanssons och Per Hassels gemensamma SD-motion om att införa tiggeriförbud i Lerum avslogs efter genomförd votering.
Något förbud mot fyrverkerier – som socialdemokraten Sara Jäderklint efterlyst – blev det inte sedan majoriteten deklarerat att detta var en riksfråga. Men det kändes att flera sympatiserade med tankegångarna.

Paul Weis (S) motion om möjlighet till läxhjälp i hemmet från grundskole- och gymnasieelever avslogs efter kvällens tredje och sista votering. Lill Jansson (L) hänvisade dels till de begränsade resurserna, dels till det faktum att läxhjälp redan finns på skolorna.
Två nya motioner anmäldes avslutningsvis. Båda motionerna kommer från Sverigedemokraterna. En handlar om utökad lokal kameraövervakning och en om bostäder för nyanlända.

Fullmäktige brottas med tekniska problem i aulan och fullmäktiges ordförande ger då och då ett osäkert intryck.

LB