• Foto: Carina Svensson
  Johanna Olofsson, i bakgrunden Evelina Gustavsson Persson
 • Foto: Carina Svensson
  Välkomnande. Evelina Gustavsson Persson, Rasmus Tipsis, Robin Tengros, Jonna Johansson, Jiya Khalid hälsar Ronnie Sjökvist välkommen.
 • Foto: Carina Svensson
  Johanna Olofsson och Izabelle Samuelsson
 • Foto: Carina Svensson
 • Foto: Carina Svensson
  Evelina Gustavsson Persson
 • Foto: Carina Svensson
 • Foto: Carina Svensson
  Jiya Khalid
 • Foto: Carina Svensson
 • Foto: Carina Svensson
  Den gemensamma matstunden är en viktig del i arbetsdagen. Alla har med sin egen matlåda.
 • Foto: Carina Svensson
  Izabelle Samuelsson
 • Foto: Carina Svensson
  Kerstin Emanuelsson hälsas välkommen av Evelina Gustavsson Persson
 • Foto: Carina Svensson
  Jiya Khalid

Betydelsefullt och roligt arbete

Kommunen

En ömsesidig vinst. Det är resultatet när daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning och en rad arbetsplatser samarbetar.
Två av arbetsplatserna är Friskis och Svettis och Ica Kvantum – och på båda är upplevelsen positiv för personerna som jobbar, arbetsplatsen och kunderna.

– Jag är både här och på Ica, man lär sig mycket på att jobba på vanliga arbetsplatser. Jag får kontakt med de som är och tränar och de som är och handlar. Sedan är det också roligt att se något nytt, säger Evelina Gustavsson Persson, som välkomnar träningsentusiaster på Friskis och Svettis i Lerum med ett fast handslag och ett stort leende.

Hon är en av en lång rad personer med funktionshinder och LSS-beslut som är ute och jobbar på olika arbetsplatser i kommunen.

Politikerna har beslutat att låta daglig verksamhet, som tidigare drevs av Bräcke diakoni, övergå till kommunal drift. Orsaken är att Bräcke Diakoni haft svårigheter att få ekonomisk hållbarhet i verksamheten och föreslog därför under våren att driften skulle övergå i kommunal regi.

En insats

De som är i yrkesverksam ålder är alltså numera, förutom den dagliga verksamheten, också ute och arbetar på olika företag och föreningar i kommunen.

– Vårt mål är att visa att vi alla kan göra nytta och bidra till en insats i arbetslivet. Alla uppskattar vi att känna oss behövda och att vi får en så meningsfull vardag som möjligt. Därför satsar daglig verksamhet på att deltagarna skall få möjlighet till ett så likt vanligt arbete som möjligt, förklarar Christian Sandgren, verksamhetschef funktonsstöd på Lerums kommun.

Hur tycker du att det fungerar?

– Den här satsningen har fallit mycket väl ut. Vi hör att företagen är positiva och deltagarna är glada att få ha meningsfulla arbeten. Förutom arbetsinsatsen så upplever vi också att vi sprider liv och glädje till de företag som vi kommer till.

Nu hoppas han att fler företag blir nyfikna.

– Och skulle man känna att det här är ett spännande koncept för sitt företag så är dom välkomna att höra av sig till daglig verksamhet i kommunen.

En möjlighet

På Friskis och Svettis är de glada över att kunna ha öppet på tisdagar mitt på dagen. Ett gäng från daglig verksamhet välkomnar besökarna och lämnar över en liten lapp med information. Några motionärer har hittat hit.

– Men vi är glada om fler få reda på att det finns möjlighet att träna dagtid, säger Marie Olausson, personal på daglig verksamhet.

Ronnie Sjökvist brukar träna på andra tider annars.

– Men det är jättebra att det är öppet dagtid nu, konstaterar han.

Personalen Rasmus Tipsis inflikar:

– Jag trivs här. Jag är även värd på söndagar.

Siktar högt

Marja Högnelid, ordförande i Friskis och Svettis, hoppas att de ska kunna utöka samarbetet. Målet är att kunna ha personal från daglig verksamhet oftare, så att verksamheten kan ha öppet mitt på dagen två dagar i veckan.

Lunchen är också en viktig punkt på arbetsdagen. Personalen har med en egen matlåda.

– Jag har med kyckling och potatissallad, berättar Robin Tengros, som uppskattar lunchpausen tillsammans med de andra.

Under arbetspasset städar, pysslar och torkar personalen rena träningsmaskinerna också.

En vision är att daglig verksamhet i framtiden ska kunna hjälpa till att bemanna ett café. Och att föreningen ska flytta till andra lokaler, som är bättre anpassade för alla, till exempel personer som är rullstolsburna.

– Man måste sikta mot stjärnorna, slår ordförande Marja Högnelid fast.

En grupp arbetar på Ica Kvantum.

– Vi får packa upp varor och putsa rutor på frysdiskarna, berättar Johanna Olofsson.

Hon gjorde sin första arbetsdag på arbetsplatsen förra onsdagen.

– Det är lite spännande och väldigt mycket att hålla reda på, konstaterar hon.

Fyller hyllorna

Under dagen har de bland annat plockat upp disk- och rengöringsmedel ur kartonger, sedan lägger de sakerna på rätt plats och flyttar fram varor så att de är lätta att komma åt för kunderna.

– De har arbetat jättebra och är väldigt flitiga, berömmer handledaren Kristin ­Johansson.

Roligt tillsammans

De har på sig svarta skjortor med företagsnamnet och så står det praktikant på ryggen.

– Det är en del som kommer fram och pratar med oss och ställer frågor. Jag tycker att det är bättre att arbeta här än på klädaffär, som jag gjorde innan. Här arbetar vi i en grupp tillsammans och det känns inte så nervöst, säger Izabelle Samuelsson.

– Ja, det är roligt när vi får frågor. Om vi inte kan svara så visar vi var det finns någon ordinarie personal som de kan fråga, säger Evelina Gustavsson Persson.

Hon har verkligen hamnat rätt, när hon ska säga vilket som är hennes drömjobb svarar hon snabbt:

– Mataffär eller café.

Johanna drömmer om en karriär som skådespelare eller musiker. Izabelle skulle allra helst hålla på med musik. Båda trivs dock också väldigt bra på arbetsplatsen.

Susanna Hybert, försäljnings- och personalchef på Ica Kvantum, är också nöjd:

– Vi är med i detta samarbete för vi tycker att det är viktigt att ge alla en möjlighet att få komma ut i arbetslivet. För verksamheten betyder det att vi visar ett engagemang och tar vårt ansvar i samhället, säger hon och fortsätter:

– De personer som är hos oss för tillfället tycker det är roligt och känner sig betydelsefulla, vi har även märkt att kunderna uppskattar detta.