Arkivfoto: Daniel Elfvelin

Glest mellan registrerade hjärtstartare i kommunen

Kommunen

Lerums kommun placerar sig i bottenskiktet när det gäller antal registrerade hjärtstartare per invånare.

Hjärt-Lungfonden har gjort en kartläggning över Sveriges hjärtstartare – Hjärtstartarindex – där man har tittat på hur många registrerade hjärtstartare som finns i varje kommun per ­­
1 000 invånare.

Enligt kartläggningen finns endast 44 registrerade hjärtstartare i Lerum, vilket innebär 1,04 per 1 000 invånare. Det placerar Lerums kommun på en 267:e plats bland Sveriges 290 kommuner.

– Vid plötsligt hjärtstopp kan ett ögonblick utgöra skillnaden mellan liv och död, för varje minut utan behandling minskar chansen att överleva med tio procent, säger Jan Nilsson, professor och ordförande för Hjärt-Lungfondens forskningsråd i ett pressmeddelande.

– Forskning visar att en tidig strömstöt med hjärtstartare ökar den drabbades möjligheter dramatiskt. Men det förutsätter att hjärtstartaren finns nära till hands, fortsätter Jan Nilsson.

50 000 i Sverige

Listan toppas av Sotenäs kommun med 6,27 hjärtstartare per 1 000 invånare.

Enligt Hjärt-Lungfonden finns uppskattningsvis 50 000 hjärtstartare i Sverige, men bara 18 972 av dem är registrerade i Sveriges Hjärtstartarregister, vilket gör dem synliga för allmänhet, SMS-livräddare och larmcentralen.

Här kan du se alla registrerade hjärtstartare i Lerums kommun: https://www.hjartstartarregistret.se