Gymnastikföreningen får stipendium

Gymnastik

Gråbo Gymnastikförening får årets stipendium Lovande förebilder av Länsförsäkringar i Lerum. Stipendiet är på 10 000 kronor och ska användas till inköp av redskap och utrustning till den nya idrottshallen som ska byggas i Gråbo.

Det var på ett föräldramöte i Röselidskolan som gymnastikföreningens ordförande Karin Forsberg fick ta emot en check och diplom av kontorschefen Deli Berisha, som berättade att man fastnat för föreningens värdeord glädje, utveckling och gemenskap.

Med stipendiet vill Länsförsäkringar uppmuntra föreningar som jobbar för ökat innanförskap, bättre hälsa och ökad vuxennärvaro.