Bättre. Lill Jansson, Liberalernas kommunalråd, med särskilt ansvar för skolan.

Högre betyg för niondeklassarna

Kommunen

Eleverna i Lerums kommun får bättre och bättre genomsnittsbetyg när de går ut nionde klass.
Lerum är nu på väg att komma ikapp andra likvärdiga kommuner.

Det genomsnitliga meritvärdet för elever som går ut årskurs nio i Lerums kommun stiger. Meritvärdet är summan av elevens betyg i alla ämnen. Det högsta värdet som går att få är 340 poäng, då har eleven A i alla ämnen, med E i alla ämnen blir meritvärdet 170 poäng.

– Det genomsnittliga värdet för eleverna i våra kommunala skolor är 237 poäng, om vi räknar bort de elever som kommit som nyanlända de senaste fyra åren. Räknar vi med även de eleverna är meritvärdet 235, säger Lill Jansson, Folkpartiets kommunalråd med skolan som ansvarsområde, och fortsätter:

Förbättring

– Resultaten blir bättre och bättre för varje år.

Varför?

– För att lärare, rektorer och andra hela tiden arbetar för att eleverna ska lära sig ännu mer. Ju mer kunskap eleverna får, desto bättre resultat. Som politiker vill jag naturligtvis att eleverna ska lära sig så mycket som det bara går, och därför har den politiska målsättningen handlat om det. Fullt fokus på kunskap.

Skillnader

Hon förklarar att arbetet för att kunskapsresultaten ska vara lika bra på alla kommunens skolor pågår, men att det än så länge finns skillnader.

Hur ligger Lerum till jämfört med riksgenomsnittet?

– Lerums kommun har något högre resultat än riksgenomsnittet.

Hur är resultatet i Lerum jämfört med liknande kommuner?

– Tidigare har vi haft lägre resultat än jämförbara kommuner men nu är vi på väg ikapp, vilket är väldigt roligt.

Har du något annat du vill säga med anledning av det här?

– Det känns bra att vi är på rätt väg. Själva poängen med att gå i skolan är att man ska lära sig saker och då vill jag att varje elev lär sig så mycket som möjligt. Jag vill att eleverna ska ha tillräckliga kunskaper för att kunna börja på gymnasiet, men jag vill också att de som satsar på riktigt höga betyg, ska få de utmaningar de behöver, svarar hon och fortsätter:

– Elever är olika och det ska finnas möjligheter till både bredd och spets. Att kunskapsresultaten stiger på våra skolor är ett kvitto på det fantastiska arbete som lärare, rektorer och alla andra, som arbetar i skolan gör. Det här hade inte varit möjligt utan den kompetens och det engagemang som finns på skolorna i Lerums kommun.