KF överens om att sjukfrånvaron sjunkit

Debatt

En betydande del av kommunfullmäktiges oktobersammanträde ägnades åt en punkt rubricerad ”revisorernas bedömning av delårsbokslutet”. T. f. kommundirektör Elisabet Westin – som gjorde debut i talarstolen – redogjorde för innehållet i bokslutet jämte helårsprognos och investeringar. Hon betonade särskilt det faktum att sjukfrånvaron sjunkit betydligt, vilket politikerna glatt instämde i både en och flera gånger. Ett 20-tal anföranden antecknades. Anna-Lena Mellquist (S) uppehöll sig ingående vid revisorernas bedömning av bokslutet och Renée Bengtssons (S) motion om att påbörja ett arbete med att skapa en mångfaldsplan avslogs av KF-majoriteten. Det blev också avslag på ansökan om kommunal borgen på två miljoner kronor för Stora Lundby Golfklubb. Ett antal valärenden klubbades igenom.

Sammanträdet inleddes dagen till ära med ett 30 minuter långt föredrag om snart 75-årsjubilerande FN. Talare var FN-förbundets vice ordförande Gabriel Bake hemmahörande i Göteborg Han apostroferade särskilt Lerums aktiva FN-skola på gymnasiet. Kommunstyrelsens ordförande Alexander Abenius (M) höll ett minnestal över nyligen bortgångne partikamraten Birger Rosén som bland annat varit fullmäktiges ordförande. En tyst minut avslutade.
En motion och några interpellationer godkändes och remitterades i vanlig ordning.

Vissa inloggningsproblem gjorde att sammanträdet drog ut något på tiden men strax efter klockan 21 var man i mål.
L.B.