Arkivfoto: Jonna Andersson

Klart med nya biljetter hos Västtrafik

Regionen

Nu är det klart hur biljettstrukturen kommer att se ut hos Västtrafik när den nya zonindelningen införs.

Nästa höst inför Västtrafik den nya zonindelningen, vilket innebär att hela Västra Götaland kommer att bestå av enbart tre zoner.

Zon A utgörs av Göteborg, Partille, Mölndal och ­Öckerö­, ­zon B ska bestå av Ale, Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Lerum, Lilla Edet, Stenungsund och Tjörn. Resterande 37 kommuner i Västra Götaland ska utgöra zon C.

I samband med förändringen inför Västtrafik också ett helt nytt biljettsortiment.

– Vi får in mycket synpunkter från resenärer som tycker att biljettsortimentet är krångligt och svårt att förstå. Det har vi tagit till oss av och grundtanken med det nya sortimentet är att det ska bli enklare att välja biljett än vad det är idag. Då behöver vi ett överskådligt utbud som är enhetligt i hela Västra Götaland, säger Peter Hermansson (M), styrelseordförande för Västtrafik i ett pressmeddelande.

Grundsortimentet kommer att bestå av biljetter för zonerna och zonkombinationerna A, B, C, AB, BC, ABC. Alla biljetter i grundsortimentet ska finnas för vuxen och ungdom och för tidsgiltighet 1 dygn, 3 dygn, 30 dagar, 90 dagar, 365 dagar samt för enkelresor. Enkelresa i en zon har giltighet 90 minuter och i två eller fler zoner 180 minuter.

Specialbiljetter

Ett antal specialbiljetter kommer också att finnas kvar. Bland annat Periodbiljett fritid 30 och 90 dagar (motsvarande dagens Fritid 100 dagar) Reshjälpskort, Provåkarkort, Gästkort och Nattvandrarkort.

Vidare utreder Västtrafik möjligheten att införa en sommarbiljett för turister i Västra Götaland.

Den nya zonindelningen och de nya biljetterna träder i kraft i november 2020. Priserna ska vara desamma i alla zoner, exakt vilka priserna blir ska beslutas av Kollektivtrafiknämnden under våren.