Foto: Lärarförbundet
Kicki Björkäng och Tommy Carlsson är ordföranden för Lärarförbundet i Lerum.

Lärarförbundet: ”Vi är djupt oroade inför 2020”

Kommunen

Lärarförbundet i Lerum har två ordföranden – Tommy Carlsson och Kicki Björkäng. Så här kommenterar de Lerums placering i undersökningen.

– Lärarförbundet i Lerum vill främst peka på tre kriterier som gör att vi hamnar på 218 plats i rankingen. Det är resurser till verksamheten, lärartätheten och andelen friska lärare. Kopplar man sedan detta till meritvärde så anser vi att lärarna i Lerum inte får de förutsättningar de borde och att vi, genom att få rätt förutsättningar, skulle kunna vara så mycket bättre som skolkommun.

– Trots detta så stiger våra kunskapsresultat vilket Lill Jansson lyfter fram i LT den 16/10. Dock ligger vi fortfarande efter likvärdiga kommuner. Utifrån detta så är Lärarförbundet i Lerum djupt oroade inför 2020 då vi går in i en än tuffare ekonomisk situation. Vi ser en stor risk i att den positiva trend som kunskapsresultaten visat kommer att avstanna.

– Vi hoppas att Lerums politiker tar sitt ansvar och satsar på förskola och skola så att vi i det nya index som är kopplat till rankingen kan se att vi tar steg framåt.

– Förskollärare och lärare i Lerum behöver bättre förutsättningar och en bättre arbetsmiljö för att än bättre kunna utföra sitt uppdrag. Får förskollärare och lärare det så kommer våra barn och elever få än större chans att utvecklas och nå än längre i sin utveckling.

– När det gäller arbetsmiljön så spelar våra lokaler och brist på lokaler en stor roll. Många förskolor och skolor är idag fullbelagda och det finns en stor risk i att vi tappar personal på grund av detta. Får vi en ökad personalomsättning så minskar våra chanser att bli en bättre skolkommun. Samtidigt så är detta också barnen och elevernas arbetsmiljö. En faktor som inte får glömmas bort i sammanhanget. Här behöver politikerna också ta sitt ansvar.