Arkivfoto: Per Anger

Lastbilschaufför frias av rätten

Lerums kommun

Den lastbilschaufför som stått åtalad för den svåra trafikolyckan på Härskogsvägen i mars förra året frias nu av tingsrätten. Enligt domstolen var det fel på lastbilens bromsar.

Den allvarliga olyckan inträffade på Härskogsvägen i Lerum den 23 mars förra året. Ett lastbilssläp kom över på fel sida av vägen och kolliderade med två personbilar som kom körande i motsatt färdriktning. Förarna i båda personbilarna omkom.

Lastbilschauffören åtalades för vårdslöshet i trafik och vållande till annans död men frias nu av Alingsås tingsrätt.

Bristfällig ABS-funktion

Tingsrätten skriver i sin dom bland annat att ”det är utrett att lastbilens ABS-funktion var bristfällig vid olyckstillfället och att hjulen på någon del av ekipaget kom att låsa sig av den anledningen”.

Enligt tingsrätten talar utredningen för att det var de låsta hjulen som fick lastbilsekipaget att vika sig och släpet att komma över i motsatt körriktning.

Tingsrätten skriver vidare att ”alla tre fordonsdelar på ekipaget tycks ha varit i allmänt gott skick och det har inte framkommit att bristen i bromssystemet fanns tidigare eller var känd för NN vid körningen och att han därför borde ha anpassat sin körning efter det”.

Domstolen anser att utredningen talar för att chauffören höll en hastighet på knappt 70 kilometer i timmen cirka 100 meter före kollisionen, och att han vid kollisionerna dessutom hade saktat ned till en låg hastighet.

”Utredningen visar alltså inte att hastigheten eller NN:s körsätt, varken för sig eller tillsammans, varit sådant att det med felfria bromsar skulle innebära risker för de inträffade skadorna”, står det i domen.

Sammantaget anser tingsrätten inte att utredningen visar att chauffören brustit i sin aktsamhet vid körningen eller att han i övrigt varit vårdslös i förhållande till de inträffade skadorna. Åtalet mot honom ogillas därför.