Lerumskonstnärer ställer ut i Stampens kvarn

Nöje

Just nu pågår en utställning med en lång rad Lerumskonstnärer i Stampens kvarn i Alingsås.

I denna kvarn, som byggdes på 1700-talet, med flertalet minnen från svunna tider som t ex kvarnstenar, träbalkar och verktyg, ställer 22 medlemmar från Konstfabriken i Hedefors, Stenkullen ut ett 100-tal av sina konstverk under hela oktober månad och fram till och med 3 november.

Konstnärerna är såväl professionella som amatörer, var och en med sin speciella stil och teknik, vilket ger stor spännvidd och bland annat ges exempel på skiktmåleri. Konstnärerna själva beskriver utställningen som mycket variationsrik och intressant med färgintensiva verk i både olja och akryl, men där även akvarell och tusch finns representerade.

På ett våningsplan återfinns ett gemensamt tema, det vill säga ”Kvarnen”,  där samtliga deltagare presenterar just sin tolkning av Stampens Kvarn. I övrigt är varje konstnär fri i sina val av motiv.

I pressmeddelandet står det ”denna kombination av konst och historisk miljö som utställningen och Kvarnen utgör tillsammans  ger en sällsam och fascinerande atmosfär och kan ge en konstupplevelse utöver det vanliga.”

Utställningen pågår till och med söndagen 3/11.