Mobilisera mot ny järnvägssträckning

Debatt

Instämmer helt i de farhågor som lyfts fram i tidigare insändaren ”Dags för norra Floda att mobilisera” (LT 16/10). Västra Götalandsregionen verkar planera för en ny tung järnväg i ytläge (inte i tunnlar) alldeles intill våra bostäder i norra Floda!

Detta skulle helt skära av många Flodabors närhet till naturen och ersätta den med mer otroligt mycket mer tågbuller, nu till och med från två håll. Vi boende i området har köpt våra fastigheter för deras närhet till naturen, inte för att hamna granne med en ytterligare en bullrande järnväg för godstrafik. Inga planer på järnväg har funnits överhuvudtaget i detta område tidigare.

Följer man länkarna i Västra Götalands officiella webbsida för Regional utveckling (https://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/transportinfrastruktur/nyheter-om-infrastruktur/vastra-gotalandsregionen-har-utrett-nytt-dubbelspar-pa-vastra-stambanan/) hamnar man till slut i rapporten ”Indikativ lokaliseringsutredning”: http://vastrastambanan.se/wp-content/uploads/2019/03/Rapport-Indikativ-lokaliseringsutredning-V%C3%A4stra-stambanan_01.03.2019.pdf.

I rapporten framgår av kartan i kapitel 3.2, att planen verkar vara att lägga stora delar av en ny järnvägssträckning i öppen natur bara 100-200 meter från områdena Uddared, Hästhagen och Drängsered. Alltså inte i tunnlar förbi dessa områdena.

Detta stämmer inte alls med information som finns hos Järnvägsföreningen i Lerum. Det verkar ju vara härifrån förslaget ursprungligen kommer. Informationen från denna förening (ilerum.com) saknar helt detaljerad information om dragning. Föreningen försöker ge intrycket att en ny järnväg kommer att kunna dras i tunnlar förbi Floda och därför inte påverkar någon negativt. Man skriver bland annat så här i Lerums Tidning ”Föreningens alternativ innebär i korthet en järnvägstunnel som sträcker sig i urberget norr om Aspen från Partille till Håvared, tre kilometer öster om Floda”. Men rapporten från Västra Götalandsregionen ovan säger ju något helt annat. Var är järnvägsföreningens protester mot förslaget i rapporten från regionen?

Känner man till naturen i norra Floda förstår man att det är svårt att bygga tunnlar hela vägen. Naturen är starkt kuperad, tunnlarna måste troligen ligga väldigt djupt för att järnvägen inte skall gå mitt i naturen.

Den här informationen och konsekvenserna för Floda­borna är något som Järnvägsföreningen inte informerar om på sin hemsida, och inte heller i sina debattinlägg. Ingen kritik därifrån mot regionens förslag någonstans som jag kan se. Flodaborna får nog tyvärr försvara sig själva.

Flodabo