• Illustration: Liljewall

Nu kan bygget dra igång

Floda

För ett par veckor sedan togs det första spadtaget och i torsdags kom också det efterlängtade bygglovet. Därmed är manegen färdigkrattad för Nya Novahallen, som ska stå klar om ett år.

Det är sällan som det största jublet under en innebandymatch bryter ut under en periodpaus. Men det var precis vad som skedde i ett av Floda IBK:s kvalmöten för ett och ett halvt år sedan, då publiken fick beskedet att hallbolaget Floda Nova hade slutit ett avtal med Lerums kommun. Med kommunen i ryggen kunde Floda Nova då på allvar gå vidare med sina planer att bygga en ny idrottshall. Sedan ett par veckor tillbaka pågår markarbeten och i torsdags föll den sista pusselbiten i det förberedande arbetet på plats när bygglovet beviljades.

– Det känns fantastiskt efter så många år, säger Roland Bengtsson, styrelseordförande i Floda Nova.

Han har dragit ett stort lass liksom Peter Axelsson, styrelsemedlem i både Floda Nova och Floda IBK, som nu är projektledare för bygget.

– Han är extremt viktig för att hålla ihop allting och har bland annat varit projektledare för Stadsskogshallen i Alingsås.

När första spadtaget togs fanns representanter från flera involverade aktörer på plats, bland annat Ola Serneke, vd hos byggherren Serneke, kommunalråden Lill Jansson (L) och Kristian Eberstein (KD), samt ett 70-tal barn från föreningslivet.

– Vi tycker att det är en viktig markering eftersom vi bygger för barnen och ungdomarna, säger Roland Bengtsson.

Nya Novahallen dockas på den befintliga hallen och de får en gemensam entré. Den nya hallen kommer att utgöras av en fullstor plan med en sittplatsläktare för cirka 400 personer samt 100 ståplatser. Byggnaden ska även innehålla ett kafé samt fem omklädningsrum i olika storlekar.

– Två av dem är lite större med plats för 20-25 personer. De mindre räcker till skolans idrottslektioner men vi behöver ett par större som täcker behovet för idrottslagen, säger Roland Bengtsson.

På ritningen finns också ett utrymme som benämns som samlingsrum, vilket kommer att hyras av Floda IBK och fungera som föreningens klubblokal.

På utsidan har rinken tagits bort för att göra plats för cirka 70 parkeringsplatser.

– Det är möjligt att vi kan sätta upp rinken nedanför hallen, men det vet vi inte än.

Dagtid ska hallen användas till skolornas idrottslektioner, även om Floda Nova inte slutit något sådant avtal med kommunen ännu. Kvällstid kommer den i första hand att användas till innebandy, futsal, samt barn- och ungdomshandboll.

– Även andra idrotter är välkomna, men vi kan inte erbjuda tider för alla, säger Roland Bengtsson.

Hallen beräknas vara färdigbyggd i september 2020. Budgeten är 48 miljoner kronor och den finansieras dels genom ett amorteringsfritt lån från Lerums kommun, dels genom ett banklån, samt ett bidrag på fyra miljoner kronor från Sparbanksstiftelsen.

– Det var många års diskussioner med kommunen, men när de väl tog beslutet har samarbetet fungerat väldigt bra. Utan kommunens starka engagemang hade vi som ideell föreningen aldrig kunnat göra det här, säger Roland Bengtsson.