Nytt skolkök i Sjövik

Nyheter

Lerums kommun berättar i ett pressmeddelande att politikerna i kommunstyrelsen har beslutat att bygga ett nytt tillagningskök och en ny avdelning på Björkhyddans förskola. Orsaken är att man vill möta upp den senaste tidens och den förväntat framtida positiva samhällsutvecklingen i Sjövik.

Det nya tillagningsköket kommer ersätta det begränsade tillagningsköket i Östad Skola och ta bort dagens behov av transporter av mat från skolorna i Gråbo till Sjövik.

– Det blir fler och fler barn i hela Sjövik och därför är vi glada över att bygga ut förskolan. Samtidigt passar vi på att bygga ett nytt tillagningskök där man kan laga mat till barn och elever i både förskolan och skolan. Det här är ett bra beslut, kommenterar Eva Andersson (C), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor och Lill Jansson (L), kommunalråd med ansvar för lärandefrågor i pressmeddelandet.

Beslutet är taget i enlighet med Alliansens och förvaltningens förslag.