Otrygghet i Lerums centrum

Debatt

Den senaste tidens händelser i Lerums centrum och vid Lerums station är oroväckande och måste tas på största allvar. Det är lätt att peka på polisens ansvar och kommunens ansvar och som skrivs om i Lerums Tidning, men än viktigare är alla Lerumbors gemensamma ansvar istället för att peka på samhället. Föräldravandringar och vuxenvandringar är normala inslag i många samhällen för att visa vuxnas och medborgarers ansvar och intresse för vårt samhälle som komplement till samhällets åtgärder med polis, ordningsvakter mm. Finns det idag någon form av verksamhet och intresse från Lerums invånare att vara delaktiga att säkra vårt samhälles trygghet istället för att bara peka på att ”samhället” ska lösa problemen?

  • Civilkurage