• Arkivfoto: Carina Svensson
    Kommunpolis. Eva Strömblad

Polisen har tagit tillbaka stationen

Lerum

Polisen upplever att det går åt rätt håll när det gäller problemen vid Lerums station. Myndigheten har tagit tillbaka området som ungdomsgängen mer eller mindre ägde tidigare.

Enligt Eva Strömblad, kommunpolis, är stationsområden ofta en plats där det samlas ungdomar.

– Vi har tidigare haft ungdomsgäng som hängt vid Lerums station men sedan våra områdespoliser började jobba i början av året har de upplevt att detta minskat. Det känns som att polisen tagit igen den platsen som tidigare ungdomsgängen mer eller mindre ”ägde”.

Hon förklarar vidare att pendeltåget är ett av flera transportmedel för dem som säljer narkotika.

– Närheten till kranskommunerna gör att det inte är svårt att få tag i narkotika. Vi har tips om andra platser i kommunen som blivit tillhåll för narkotikahantering som vi jobbar med. Tyvärr flyttar sig narkotikahanteringen.

Är narkotikahandel på stationsområdet ett utbrett problem?

– Vi vet att det förekommer och stationsområdet är en samlingsplats, men känslan är att det inte är ett utbrett problem som det var tidigare.

Hur arbetar ni för att stävja problemet?

– Polisens uppgift är att minska brottsligheten och öka människors trygghet. Det sker genom att förebygga brott och verka för att fler brott klaras upp. Vårt trygghetsskapande arbete innebär ökad synlighet och närvaro, svarar Eva Strömblad och fortsätter:

– Beträffande narkotikabrott har vi med jämna mellanrum insatser där vi först och främst riktar in oss på ungdomar som är drogpåverkade.

Polisen har tillsammans med Lerums kommun ställt en rad frågor till invånarna. I svaren kunde de identifiera var kommuninvånarna kände sig som mest otrygga. Och de platser som stack ut var stationerna i Floda och Lerum.

– De svarande upplevde bland annat att det är  otryggt med gångtunnlar, det är för mörkt kvällar och nätter, att ungdomsgäng samlas och det blir otryggt att gå förbi, säger Eva Strömblad.

Lovar bättring

På frågan vad kommunen kunde göra var det övervägande svar att förbättra belysning och från polisens håll önskades mer synlighet och närvaro. Kommunen och polisen har tillsammans avgett ett medborgarlöfte som tar fasta på just dessa aspekter. Löftet, som skrevs under av kommunalrådet och lokalpolisområdeschefen, gäller fram till juni 2020.

– Från polisens sida lovar vi mer synlighet och närvaro, säger kommunpolisen.

Kommunen har bland annat lovat trygghetsvandringar där mörka platser identifieras och åtgärder diskuteras. En sådan vandring gjordes runt Lerums stationsområde den 9 oktober.

Enkäten kommer skickat ut igen under perioden 4 november till 1 december. Resultatet ska både visa hur områdena uppfattas idag och om det finns fler platser som upplevs otrygga.

Hur arbetar polisen vidare med problemet kring stationen?

– Varje månad tar polisen i lokalpolisområdet en operativ inriktning. Det innebär att den tid som inte patrullerna i yttre tjänst är ianspråkstagna för larm ska de jobba i den operativa inriktningen. Förra onsdagen tog vi ett beslut att en månad framåt jobba mot narkotikaproblematik i Lerum och fokusera på ungdomar samt de som säljer till dessa, svarar Eva Strömblad och fortsätter:

– Dessutom ska vi jobba med A-traktorer och mopeder i hela polisåmrådet för att minska trafikbrott och höja trafiksäkerheten samt tillgodose medborgarnas krav på mindre störande körning och hastigheter.

Hon förklarar vidare att de politiska partierna är överens om att det ska bli fler polisanställda och rekryteringen av nya poliser pågår för fullt.

– Så på sikt kommer vi att utöka antalet polisområdespoliser i Lerum. Redan första januari nästa år kommer ytterligare en områdespolis att jobba i Lerum.

Som kommunpolis sitter Eva Strömblad med i Lerums Centrumförenings forum Rent, tryggt och snyggt. Hon gör också avstämningar med kommunens företags­föreningar några gånger per år samt medverkar i trygghetsvandringar.

– Allt för att vara med och förmedla den lägesbild som polisen har i Lerum. Det är lika viktigt för mig att få med mig vad kommunen, företagare, fastighetsägare och medborgare tycker för att få en samlad gemensam lägesbild. Den lägesbilden ligger till grund för vilken operativ inriktning vi ska ta beslut om.

Polis och kommun samarbetar på flera plan. Förvaltningsledningen har sedan tidigare brottsförebyggande råd på en strategisk nivå och nu finns det även en operativ grupp som ska se till att det verkligen blir verkstad.

– Det känns bra, slår Eva Strömblad fast och fortsätter:

– Det bästa är om vi kan samverka. En part kan inte lösa så vi blir tryggare. Det finns många sätt som vi som medmänniskor och medborgare i Lerums kommun kan bidra med. Grannsamverkan och nattvandring, som innebär fler vuxna på stan, är några exempel.