Skrämmande att vissa lärare helt missförstått sin yrkesroll!

Debatt

Lärare ska undervisa och sätta betyg på elevers kunskaper oavsett elevens ursprung, bakgrund etc.
Tyvärr finns det lärare som gravt missförstått sin roll och tror att de arbetar deltid hos Immigrationsverket och ska anpassa sin betygsättning för att passa ev. asylkrav.
Förutsätter att ansvariga snarast avlägsnar de lärare som uppenbarligen inte ens förstått vad de ska syssla med. De kanske ska flyttas till någon immigrationsverksamhet där de i sin fantasi verkar tro att de är verksamma.

  • Fd. elev