Sv: Svar till ”Mobilisera mot ny järnvägssträckning, 30/10

Debatt

Det skulle vara intressant att veta järnvägsföreningens inställning om det nu inte finns möjlighet att få två nya spår i ny sträckning och helt i tunnel. Förordar ni då en ny barriär genom Lerum eller stödjer ni fyra spår i den befintliga sträckningen?

  • TT