Svar till ”Mobilisera mot ny järnvägssträckning, 23/10

Debatt

Från Järnvägsföreningens sida instämmer vi helt i uppfattningen att järnvägen inte skall dras ovan mark förbi Lerum, Stenkullen och Floda. Intrången blir för stora och sannolikt blir det också en betydligt dyrare lösning än att dra järnvägen i en tunnel.

Den planering du hänvisar till i insändaren har du nog missuppfattat. Västra Götalandsregionen håller inte på med järnvägsplanering. Det är Trafikverkets uppgift och Trafikverket planerar för närvarande inte sträckan Göteborg-Alingsås eftersom man ännu inte fått detta uppdrag av regeringen.

Utredningen du syftar på är framtagen av Ångpanneföreningen (ÅF) på uppdrag av Västra Stambanegruppen. Syftet med utredningen är ytterst att få igång planeringsarbetet så att järnvägen Göteborg-Alingsås kan vara klar 2030 vilket är Västra Götalandsregionens målbild.

2005 föreslog dåvarande Banverket (idag Trafikverket) en järnvägssträckning som till en del påminner om ÅF:s förslag. Banverkets och ÅF:s förslag kan närmast jämföras med en ”puckelpist”. Banverkets utredning drogs tillbaka efter hård kritik bland annat från Järnvägsföreningen. Förslaget skapade bland annat ytterligare en barriär i terrängen. På samma sätt kritiserar vi nu ÅF:s förslag. Det är inte rimligt att bygga en sannolikt dyrare järnväg som går ömsom i tunnlar, ömsom i skärningar eller på bankar och broar. Ett motiven för detta anges vara att man måste tänka på att passagerarna skall få njuta av utsikten och att man därför skall bygga ovan mark.

Det är inte Järnvägsföreningens uppgift att i detalj föreslå en sträckning i terrängen. Vi saknar resurser för bland annat de geotekniska undersökningarna. Men vårt mål är en järnväg mellan Partille-Håvared som går i en knappt 20 kilometer lång tunnel norr om Aspen och att den skall vara klar i början av 2030-talet. Du är välkommen att kontakta någon i Järnvägsföreningens styrelse för mer information. På vår hemsida – ilerum.com – kan du också läsa om våra förslag.

Björn Stahre
ordförande i Järnvägsföreningen