Svar till ”Nattarbetande uska”

Debatt

Moderaterna gick till val på att återinföra tio timmars nattpass. Det gjorde vi för att förbättra situationen för er som jobbar nattetid. Ambitionen att förbättra er situation har vi fortfarande. Ett annat mål som tidigare beslutats är att vi i Lerums kommun vill ge alla våra anställda möjlighet att kräva heltidsanställning, där heltid blir norm. Det är ett viktigt politiskt beslut som stärker alla våra medarbetares roll som anställda. Att i det läget lägga skarpa förslag på att återinföra tio timmars nattpass har hittills inte varit möjligt. Det hoppas vi ska kunna förändras i framtiden.

Avslutningsvis vill jag säga att vi ser er situation och att jag fortsatt kommer ha ögonen på att ni som jobbar nattetid får villkor som gör att ni väljer natten som ert arbetspass samt Lerums kommun som er arbetsgivare.

Alexander Abenius (M)