• Personal. Mandy Sajadi, sittande, med gruppledarna Annette Larsson, Joanna Ardebrink och Malin Närrman.
  • Aktiviteter.På Riddarstensgården värdesätts möjligheten till olika aktiviteter.
  • Aktiviteter.På Riddarstensgården värdesätts möjligheten till olika aktiviteter.
  • Aktiviteter.På Riddarstensgården värdesätts möjligheten till olika aktiviteter.

Toppbetyg för boendet i Lerum

Lerum

Riddarstensgården fortsätter att vara flaggskeppet bland kommunens äldreboenden. Verksamhetschefen Mandy Sajadi ser personalen som den viktigaste komponenten för att uppnå framgång.

Riddarstensgården, ett demensboende som drivs av Humana omsorg, placerar sig år efter år högt i Socialstyrelsens undersökning av landets äldreboenden.

– Vi har haft 95 procent nöjda på många frågor i två år i rad, och med tanke på att det är en stor utmaning att ligga så högt år efter år hade jag förberett mig mentalt på att det nog inte skulle bli lika hög andel i år. Men så blev det inte. Tvärtom. Jag trodde knappt mina ögon när vi i flera kategorier hade 100 procent nöjda. Vi är bland de bästa i landet, säger en mycket lycklig Mandy Sajadi, verksamhetschef på boendet.

Resultatet för Riddarstensgården ligger i flera kategorier över, och i de flesta fall långt över, genomsnittet i Lerum, Västra Götalands län och riket.

Hundra procent

Andelen postiva är hundra procent på en rad frågor, som till exempel: personalen har tillräcklig tid för arbetet; får bra bemötande från personalen; personalen tar hänsyn till den äldres egna åsikter och önskemål; känner sig trygg på sitt äldreboende och känner förtroende för personalen.

– Det är frågor som handlar om hur personalen fungerar, och jag har helt fantastisk personal, slår Mandy Sajadi fast.

Men det handlar också om hennes ledarskap, som hon ständigt arbetar på att utveckla. En del i receptet till framgång är att låta personalen vara delaktig i utvecklingsarbetet samt att de jobbar mot målet att ha ett äldreboende som hela personalstyrkan ska vilja ha sina egna anhöriga på.

Är sjuksköterska

Mandy Sajadi är själv sjuksköterska i botten och har under yrkeslivet jobbat på en mängd olika äldreboenden – och sett förbättrings­potential.

– Jag tänkte alltid att jag ville skapa ett äldreboende som mina egna föräldrar skulle kunna bo på, och så är det på Riddarstensgården, säger hon med ett leende.

Förutom personalens delaktighet har hon också ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen. På Riddarstensgården tar man hjälp av personer som är i behov av att få komma till en arbetsplats och göra enklare arbetsuppgifter, det kan till exempel bero på att de är nyanlända eller har varit långtidssjukskrivna. De gör saker som att gå promenader med de äldre, vilket frigör tid från den ordinarie personalen, som kan syssla med andra uppgifter.

Få sjuka

En annan del i framgångsreceptet är att man lyckats hålla nere korttidssjukfrånvaron. Förra året, 2018, hade man ackumulerat 5,6 procent, och andelen håller i sig. För de kommunala särskilda boendena var sjukfrånvaron ackumulerat för 2018 totalt 14,66 procent. 

I en tid när aktivitetssamordnare i många fall tas bort tror Mandy Sajadi på att behålla dem.

– Aktiviteter och bra mat är det viktigaste för de gamlas livsglädje, slår hon fast.

Som verksamhetschef tar hon Socialstyrelsens undersökning på allvar och menar att även om den inte säger allt så ger den en fingervisning om vad som är bra och vad som kan bli bättre. Varje år när resultatet kommer tittar hon och personalen igenom de olika punkterna. Sedan tar de fem frågor som de har fått högst andel nöjda på och arbetar fram sätt att behålla det goda resultatet. De tar också fem frågor där de har fått lägst andel nöjda och ser hur de kan arbeta för att få bättre resultat i nästa års undersökning.

– Och det har gett resultat, vi har behållit de goda siffrorna och förbättrat de dåliga, säger Mandy Sajadi.

Varifrån har du fått ditt driv?

– Jag växte upp i Iran under kriget och det gör att man blir en kämpe. Man måste vara en stark person för att överleva.

Som 19-åring flyttade hon till England, där hennes moster inspirerade henne till att välja en karriär i vården. Föräldrarna kom med tiden till Sverige och då flyttade även Mandy Sajadi hit.

– Jag har tagit med mig det bästa av de platser jag har bott på och använder det i mitt arbete, säger hon.

Vann pris

Riddarstensgården har även nyligen vunnit priset Guldtanden 2019, som Västra Götalands bästa äldreboende för munhälsan. I motiveringen står det att Riddarstensgårdens äldreboende i Lerum ”visat engagemang, god munhälsa hos de boende samt på ett utmärkande sätt samverkat med tandvården för patientens bästa”.

Det är också så att när många äldreboenden har svårt att få personal är det kö för att få jobba på Riddarstensgården.

– Vi har kö för både personal som vill jobba här och personer som vill bo här, säger en stolt verksamhetschef.