Vad betyder Lerums Tidning för dig?

Kommunen

Vi ställde frågan Vad betyder Lerums Tidning för dig? till en rad personer som bor, verkar eller har bott i kommunen.

Sven Henriksson, Jutabo bostadsutvecklare:

​– För mig betyder Lerums Tidning att man känner sig informerad av vad som händer i vår hemkommun, de kommunala besluten, företagens utveckling och privat personers händelser samt större eventhändelser. Skulle kännas mycket tomt utan Lerums Tidning.

Åsa Qvist Ek, närings- livschef Lerums kommun:

​– För oss är Lerums Tidning en viktig kanal för att nå ut med vårt budskap till våra företagare. Tidningen är också väldigt viktig för att ni skriver om företagen vi har i kommunen och det ger läsarna en inblick i vårt rika näringsliv.

Hans Falklind, naturfotograf:

– För mig är Lerums Tidning den absolut bästa källan att hålla mig uppdaterad om vad som händer i kommunen. Varje onsdag är det med spänning jag öppnar tidningen och kan läsa om planer kommunen har på gång, om politiska beslut, om olika åsikter och debatter i kontroversiella frågor, om evenemang, om nyheter som rör oss Lerumsbor och om hur det går för Lerumslagen/idrottare i olika sporter. Tidningen är helt nödvändig för en vital lokal demokrati, för vi ska kunna bilda oss en uppfattning och kunna ta ställning i olika lokala frågor.

– Hoppas verkligen att Lerums Tidning får fortsätta komma ut som papperstidning till alla hushåll. Utan lättillgänglig information om allt som händer blir det väldigt tomt.

Lena Torquato Lidén, kultursamordnare:

– Lerums Tidning betyder mycket för mig som arrangör i en mindre stad där vägar till information inte alltid är självklara. Att inte längre kunna bläddra genom tidningen och se vad som är på gång och läsa intressanta intervjuer med andra kulturellt aktiva kommer att kännas tungt och jag hoppas det finns en möjlighet till en lösning för tidningens framtid.

​Christian Eberstein, kommunalråd (KD):

– För mig är Lerums Tidning viktigt både för att få lokala nyheter, för att den enskilde invånaren kan få göra sin röst hörd och för att granska makten lokalt.

Kristin Johansson, arbetar med mat, inspiration och författare:

– Vi flyttade till Lerum för att plocka upp småstadslivet som vi själva är uppvuxna med och för att få närheten till alla lokala krafter. Det händer så mycket bra i kommunen, och visst kan vi ta del av det via sociala medier, men inte alls på samma sätt som en lokaltidning. Får jag välja så tar jag en papperstidning i handen alla dagar i veckan. Sociala medier är ett komplement, men det kommer aldrig kunna ersätta en tidning.

– Jag jobbar med mat- inspiration, både i bok, tidnings och nät-form. För mig är det guld värt att ta del av alla våra lokala leverantörer, odlare och verksamheter. Det lokala frodas och det kommer fortsätta att växa sig starkare. Så att ta bort något som gör en småstad genuin och som är unikt för just det lokala här och nu – det går helt emot den utveckling jag tror på.

Jaana Kollberg, ordförande Qreativa Nätverk för kvinnligt företagande:

​– En lokaltidning som jag inte vill vara utan och som betyder enormt mycket för lokalsamhället. Lokal demokrati kräver lokala tidningar som speglar samhället och skapar lokal debatt från olika vinklingar. Förr träffades folk regelbundet IRL emedan vi idag har ett mer slutet samhälle och därför fyller lokaltidningarna denna gemensamma mötesplats där alla får göra sig hörda. Personligen föredrar jag tidningen i fysisk form som blir som en trevlig avkoppling till allt digitalt. Tidningen fyller även en viktig funktion för alla nyinflyttade – en bra ingång till det mesta! Tyckte ivarjefall jag när vi flyttade hit 2000.

Markus Eriksson, kommunikationsstrateg, Peanuts kommunikationsbyrå:

– Lerums Tidning är en optimal kanal för att nå Lerumsbor med kommersiella budskap. Den trovärdiga och heltäckande journalistiken skapar ett läsvärde som är ovanligt högt för en geografisk marknad som Lerum. Vi vet att en annons i LT ger hög uppmärksamhet.

– Personligen betyder tidningen mycket eftersom jag både bor och verkar på hemmaplan. Lerums tidning håller ihop kommunen och gör oss medvetna om vad som händer i de övriga kommundelarna. Artiklarna ger en bred och trovärdig bild av läget i kommunen, vad som hänt och vad som är på gång. LT är också en livsviktig kanal för föreningar för att kunna nå ut med samhällsinformation. Jag föredrar den tryckta editionen som motvikt till all digital hysteri. Det skapar ett lugn att bläddra. Jag gör det gärna till onsdagskaffet.

Ulla Alvermalm, tidigare redaktionschef på LT:

– Lerums Tidning har betytt mycket för mig i mitt liv, även efter att jag slutade på 1990-talet. En lokaltidning är oerhört viktig för en bygd och tidningen är mycket uppskattad. När vi gick över från prenumererad tidning till gratisutdelad fanns det två annonsblad på orten. Inget av dem överlevde vår journalistiska produkt. Människor vill ha lokal bevakning av kommunen, kulturen, föreningslivet och sporten gjord av journalister.

– Många, som fortfarande kopplar mig till LT, har hört av sig till mig och undrat hur det ska gå med tidningen, de vill inte vara av med den. Jag har svarat att någon måste ta över den, för kommunen kan inte vara utan en riktig lokaltidning. Nu verkar det ju finnas intressenter, så jag hoppas verkligen att vi även i fortsättningen kan få en utdelad pappersupplaga en gång i veckan av LT. Och jag hoppas också att annonsörerna inser att deras medverkan till detta är viktig.

Mats Jansson, projektledare på Nääs Konsthantverk:

– Det är en katastrof för vår kommun om Lerums Tidning läggs ner. För Nääs Konsthantverk Galleri, för konst och kulturlivet i stort, för politiken, för demokratin och för sammanhållningen inom Lerums kommun. En lamslående tystnad skulle breda ut sig. På ett rent psykologiskt plan kommer jag också osökt att tänka på värdet av Lerums Tidning som en återkommande ritual. Vi människor skapar ritualer och traditioner för att forma ett gemensamt sammanhang i en fragmenterad tillvaro. Det är en underskattad roll. Och från en helt personlig horisont. Utan Lerums Tidning vet jag inte vem jag skulle vara.

Henrik Ripa, tidigare kommunalråd (M):

– Lerums Tidning är den viktigaste kraften för att Lerum upplevs som en kommun. En så initierad lokaltidning med hög journalistisk kompetens och integritet är det få kommuner förunnat att ha.  En tidning som man kan lita på.

Anna Strömwall, flygplatsdirektör på Landvetter flygplats:

– Jag vet från tiden jag bodde i Lerums kommun att tidningen betydde mycket för det lokala näringslivs-, kultur och sportlivet.

Mats Lomander, vice ordförande FBC Lerum:

– Lerums Tidning har haft en stor betydelse för mig både som privatperson och som representant från föreningslivet. Privat så ger LT mig den lokala omvärldsbevakningen så att jag vet vad som händer och sker. För FBC Lerum har LT haft en enormt stor betydelse för att sprida information om vår verksamhet och våra event. Allmänhetens medvetenhet om vår förening kan vi tacka LT enormt mycket för. Jag hoppas verkligen att LT kan leva vidare.

Ronny Johansson, Nyföretagarcentrum i Lerum:

​– Lerums Tidning betyder mycket för oss som bor här, tidningen speglar hela samhället med intressanta artiklar som man bara kan läsa i LT. Tidning är viktig för näringslivet att annonsera i men det skrivs bra artiklar om våra lokala företag. Alla jag känner läser LT noggrant.

Eva Andersson, kommunalråd (C):

– Det är betydelsefullt för mig att Lerums Tidning får vara kvar eftersom tidningen uppdaterar mig om vad som händer runt om i kommunen. Väldigt trist om den försvinner och håller tummarna för att det löser sig.

Michael Verdicchio, granskande reporter på Göteborgs-Posten:

– Jag har svårt att tänka mig min gamla hemkommun utan Lerums Tidning. Det var tidningen man först kom i kontakt med som barn, tidningen man alltid öppnade direkt på torsdagarna när den kom. Där man fick veta vad som hände i närområdet, vilka frågor som diskuterades i politiken och vad invånarna tyckte i Lerumsventilen. Det var också i Lerums tidning jag publicerade min första artikel som journalistik-elev på Lerums gymnasium, något som gav mig mersmak och delvis banat väg för där jag är i dag. Ett Lerum utan en lokaltidning hade inte bara varit tråkigt, det hade också varit en förlust för demokratin.

Eva Cinthio:

– För mig, som infödd Lerumsbo, betyder LT enormt mycket. De duktiga reportrarna täcker in allt som är av intresse, plus lite mer. Aktualiteter, kultur, sport, mat, allt detta finns att läsa om. Lycka till.

Per Hassel, Sverigedemokraterna:

– En uppskattad tidning med sakliga och intressanta artiklar om vad som händer i kommunen. Uppskattar även att många annonserar i tidningen så man får reda på vad som händer framöver. Det skulle bli tomt utan tidningen och hoppas att den får leva vidare.

Christer Harling, ägare till Solkatten:

– Lerums Tidning har i många år varit den ledande lokaltidningen som ”alla” läser. Den har fyllt en stor och viktig uppgift i lokalsamhället möjligen med den reservationen att LT inte tagit tidningspressens stora uppgift – att granska makthavarna och hur våra skattepengar sköts – på det allvar som saken kräver.
Jag hoppas verkligen att LT på ett eller annat vis får en ny, engagerad ägare som fullföljer och gärna utökar bevakningen av vår kommun Lerum.

– All makt som inte granskas blir till slut korrumperad.

Tomas Granbom, tränare Tollereds IF:

– Lerums Tidning är en utmärkt tidning som hjälper till att knyta ihop kommunens alla orter och människor. Det gör att man får reda på vad som händer där man inte bor. Dessutom bevakar LT de lokala idrottsföreningarna och deras verksamhet vilket är väldigt intressant att läsa om. Något som vi inte kommer att hitta i någon annan tidning.

Magnus Levin, lärare på Lerums gymnasium:

– Lerums Tidning har betytt att man har fått mycket information om vad som händer i kommunen. Inom många olika områden till exempel kommunpolitiken, kultur och nöjen, idrott och skolan.  Företagens möjligheter att annonsera om sina tjänster har varit betydelsefullt.  Att läsa om vad kommuninvånare tycker och tänker om aktuella händelser har varit intressant. Tycker det känns mycket viktigt att ha en lokaltidning.

Petter Skoglund, Lokallots:

– Lerums Tidning är vårt gemensamma forum. Här får frågor som är stora i Lerum mycket uppmärksamhet även om resten av Sverige inte är lika intresserade. Grannens barn, grannens far och andra kändisar är här av största intresse. Alla vill ju veta vad grannen gör.

Lill Jansson, kommunalråd (L):

– Lerums Tidning betyder mycket för mig, både som kommuninvånare och som förtroendevald politiker. Med tidningen får man på ett enkelt sätt reda på vad som händer i vår kommun och inte bara det, genom insändarsidan får vi alla dessutom ta del av kommuninvånares åsikter. Vikten av det ska inte underskattas. Det är verkligen inte alla kommuner som har en lokaltidning och inte alla kommuner som har en så livlig debatt som vi har i Lerum. Själv tror jag att det är viktigt för både demokratin och trivseln, och på det sättet är Lerums Tidning viktig. Lerums Tidning och en kopp kaffe är en härlig kombination, tycker jag.

Katarina Kuzmanovic Krasniqi, Miljöpartiet:

– Det har pratats i flera år nu om tidningsdöden men jag hade hoppats att Lerums Tidning skulle klara sig eftersom Lerums Tidning spelar en viktig roll för den lokala demokratin.

– För mig personligen, som nyanländ i mitten av 90-talet så har Lerums Tidningen haft stor betydelse, förutom att jag kunde öva på svenskan så var den min ända källa till information om det lokala civilsamhället, kommunala satsningar och de lokala nyhetshändelserna.

– Det är positivt att tidningen kommer att ges ut digitalt men jag är ändå orolig att nättidningen kan leda till att vissa samhällsgrupper riskerar att hamna utanför. Ett demokratiskt samhälle förutsätter att alla har tillgång till forum för såväl information som opinionsbildning. Att läsa tidningar och följa nyheterna digitalt är dock något av en utmaning för äldre och nyanlända.

Peter Wållberg, grundare och ägare av Bim Kemi:

– Lerums Tidning läser jag med intresse eftersom jag reser mycket i min yrkesroll så får jag en god och regelbundet uppdaterad bild av vad som händer lokalt i min hemkommun. Jag erhåller en god översikt runt såväl lokala händelser som olika arrangemang allt ifrån nöjen till politiska beslut och diskussioner/debatter till rena lokala sportreferat. Det vore verkligen synd om Tidningen ej överlever.

Fredrik Dahlström, vd GBJ Bygg:

– Lerums Tidning är den i särklass viktigaste kanalen för att kommunicera vad som händer i kommunen. Tidningen fungerar också som en identitetsbärare för oss som bor och verkar här. Det blir ett vakuum utan den. Som ej kan ersättas av socialmedier, känns viktigt att finna en lösning så att tidningen kan fortsätta.

Fredrik Säfwenberg, Aludden Prôvidore:

– Som företagare har LT för mig varit en trogen och pålitligt kanal för annonsering och kommunikation under alla år. Alltid varit lyhörda för våra önskemål och gjort sitt yttersta för att vi skall bli nöjda. Alltid också behållit sig journalistiska integritet i situationer som kanske för oss inte varit gynnsamma. Sedan jag gavs möjlighet att bli gästkrönikör har jag insett hur många som verkligen läser tidningen varje vecka! Tidningen har varit ett bra sätt att hålla sig uppdaterad om vad som händer i kommunen.

Alexander Abenius, kommunalråd (M) och kommunstyrelsens ordförande:

– Lerums Tidning har betytt och betyder mycket för mig som Lerumsbo och som förtroendevald politiker. I mitt tidigare engagemang inom idrotten har sportsidorna alltid levererat hög kvalité där Lerums Tidnings sportjournalister genom åren har visat ett stort intresse för hela idrottsverksamheten i Lerums kommun. Som kommunpolitiker och kommunstyrelsens ordförande betyder Lerums Tidning, om möjligt, ännu mer. För mig som förtroendevald är Lerums Tidning en utmärkt källa för lokal omvärldsbevakning och som forum för opinionsbildning samt kommunikation genom välbalanserade artiklar och en debattsida med högt i tak. Varje onsdagsmorgon känns på något sätt högtidlig när jag med doften av nybryggt kaffe öppnar upp Lerums Tidning. Så tror jag att det är för många andra Lerumsbor.

Liselotte Klingener, smyckesdesigner:

– För mig betyder LT att jag kan läsa om intressanta nyheter nära mig och ta del av lokal information jag kanske inte fått lika lätt annars. Inom kultursektorn ges fina reportage vid nya utställningar och evenemang och inte minst har olika personligheter i kommunen fått möjlighet att berätta sin historia, vilket jag själv också fått göra genom mitt karriärsbyte till smyckessmed mitt i livet.

David Riccius:

– Tidningen betyder ju mycket för så många och även för mig. Jag hoppas verkligen det löser sig. Den fyller ju en jätteviktig funktion på så många plan och får bara inte försvinna. Lycka till.