Foto: Carina Svensson
Hoppfull. Marianne Sörling från Lerums Centrumförening vill se ett starkare samarbete mellan bland annat polis, kommun och fastighetsägare för att stationsområdet ska bli en tryggare plats att vistas på.

Vill se utökat samarbete mot otryggheten

Lerum

Området kring Lerums station är otryggt, och efter den gångna helgens knivskärning söks nu intensivt lösningar för att komma till rätta med problemet. Nu efterfrågar två tunga aktörer ett starkare samarbete mellan fastighetsägare, centrumföreningen, näringsidkare, polis och kommun.

Förra helgens knivskärning gjorde att flera aktörer nu agerar för att situationen vid Lerums station ska bli tryggare, och det snart. Även om knivskärningen var kulmen är det inte det enda som gör området otryggt.

– Stationsområdet är numera ett känt tillhåll för knarkhandel och diverse andra kriminella och ordningsstörande element, säger Christer Harling, delägare och vd för Solkatten.

Måste åtgärdas

En annan som reagerat och agerat är Marianne Sörling, Lerums centrumförening.

– För att centrum ska vara trivsamt att vistas i är det viktigt att det är rent, snyggt och tryggt. När de sakerna är uppfyllda kan man börja arbeta med andra delar. Nu är det inte tryggt vid Lerums station, och då måste det åtgärdas, konstaterar hon.

Fler ljussatta områden är ett sätt att öka tryggheten. Och där är belysning i trädet utanför Hemmakväll, på det lilla taket i centrumpassagen samt i träd utanför kommunhuset och tingshuset på gång.

Vaktbolag

Christer Harling föreslår att ett vaktbolag anlitas för att utföra bevakningstjänster i centrala Lerum

– När vi gjorde så i fem kvarter i centrala Göteborg minskade antalet inbrott och rån i dessa kvarter drastiskt, säger han, och menar att detta i Lerum bör kompletteras med trygghetskameror.

– För att snabbt och effektivt kunna möjliggöra vakbolagets eller polisens ingripande vid ordningsstörningar, kriminalitet och våldsbrott.

Han fortsätter:

– Det är viktigt att vi fastig­hetsägare i centrala Lerum och kommunen enas om ett gemensamt och effektivt grepp i en av vår tids största utmaningar – att skapa trygghet och säkerhet.

Enligt Marianne Sörling är det flera personer som har hört av sig om att de upplever Lerums station som en plats de helst inte vistas på under kvällstid.

– De går hellre av tåget på någon annan station.

Hon berättar att Göteborgs insjörike har avsatt 1,2 miljoner kronor för ett arbetsmarknadsprojekt där arbetslösa personer utför arbeten i Lerums centrum. Totalt kommer satsningen innebära ett tillfälligt jobb för 20 personer, detta kommer dock att göras dagtid.

Både hon och Christer Harling efterfrågar ett samarbete med kommunen för att lösa problemet. Båda har goda erfarenheter av samarbeten mellan olika parter som till exempel fastighetsägare, näringsidkare, polis och myndighet i Göteborg.

– Just nu arbetar jag i ­Högsbo/Sisjön och där arbetar vi tillsammans för att förhindra inbrott och skadegörelse. Det fungerar väldigt bra, säger Marianne Sörling och konstaterar att man inte samarbetar i lika hög grad kring säkerheten i Lerums kommun.

Hon fortsätter:

– Jag tror att det beror på att man inte är lika van vid att samarbeta som i Göteborg. Det hade varit bättre om vi satte oss mer tillsammans och försökte komma fram till hur vi ska göra i frågan.