Arkivfoto: Stefan Samuelsson

Angånde Västra Stambanans utbyggnad

Debatt

Lerums kommun har sedan länge arbetat för ökad spårkapacitet på Västra stambanan i en sträckning norr om Aspen. I detta arbete verkar vi också för att sträckningen ska ske genom en tunnel, från Partille till Håvared (förbi Floda), cirka 20 kilometer. Detta gör vi av flera skäl.

1. Två nya spår kommer fördubbla kapaciteten på Sveriges hårdast trafikerade stambana, Västra Stambanan. Där flaskhalsen mellan Göteborg och Alingsås är värst.
2. Ytterligare två spår norr om Aspen ökar pendlingsmöjligheterna på befintlig järnväg med fler och tätare avgångar.
3. Utbyggnaden kommer kraftigt minska bullret från gods- och fjärrtågen genom våra tätorter, då dessa kommer ledas genom tunneln istället för genom vårt samhälle.
4. Restiden mellan Göteborg, Skövde och Stockholm kommer minska.
5. Möjligheterna för det svenska näringslivet att transportera mer gods för import och export, genom tunneln istället för på våra motorvägar, ökar.

Att bygga ut Västra Stambanans sträcka mellan Alingsås och Göteborg med ytterligare två spår, norr om Aspen i en tunnel, är troligtvis en av de absolut bästa och viktigaste infrastruktursatsningarna Sverige kan göra. På denna satsning finns det inga förlorare, bara vinnare. Kostnaden för att bygga sträckan i en tunnel skulle dessutom bli uppskattningsvis 600-800 miljoner kronor lägre än att, på vissa delar, bygga ovan jord. Framförallt får vi en viktig infrastruktur­investering utan att skapa en ny barriär genom vår vackra kommun.

Alexander Abenius (M)
Lill Jansson (L)
Eva Andersson (C)
Christian Eberstein (KD)
Renée Bengtsson (S)
Per Hassel (SD)
Rutger Fridholm (MP)
Lennart Wassenius (C)