Eva Andersson (C). kommunalråd med särskilt ansvar för sektor samhällsbyggnad.

Kommunalrådet hyllar initiativet

Lerum

Eva Andersson, Centerpartiets kommunalråd med särskilt ansvar för sektor samhällsbyggnad, svarar på frågor om städningen av Säveån.

Vad tycker du om skräpplockningen?

– Jag tycker det är ett väldigt bra och beundransvärt initiativ.  Det är toppen när man kan förenar nytta med nöje.

Varför?

– Det är självklart positivt med människor som tar egna initiativ för en bättre miljö och det arbetet behöver stöttas i möjligaste mån.

Vad tycker du om att fiskevårdsområdet bekostar arbetet?

– Det visar på ett härligt engagemang från föreningen sida och det är ju deras beslut att vara delaktig i den processen. Jag tycker det är positivt att föreningen har bekostat projektet så långt och tycker dom ska ha en eloge för det. Men fler parter kan bli involverade i en fortsättning kan jag tycka.

Kan kommunen tänka sig att vara med nästa omgång?

– Jag fick till mig från ansvarig tjänsteperson att kommunen naturligtvis kan hjälpa till med transport och behandling av avfallet om så behövs. En förutsättning för att det ska fungera smidigt är att teknisk service får förfrågan om att hjälpa till med insamling av avfallet. Så jag uppmanar ansvariga i projektet att ta kontakt med Annika Andersson på teknisk service.

Någon annan kommentar?

– Jag tror det är bra om det upparbetas nya kontakter, här finns mer att göra.  I våras tog Teknisk service hjälp av Natur­arbetsgruppen och hämtade avfall runt Aspen, Säveån och Sävelången som plockats upp ur vattnet av dykare. Kommunen stöttar gärna dessa initiativ från civilsamhället och uppskattar en tidig och närmare dialog för att kunna förbereda verksamheterna på insatser likt avfallshämtning.