Pinsam okunskap om tågtunnlar

Debatt

Det är nästan löjeväckande att lokalpolitiker, div. påtryckargrupper och vissa individer fantiserar om tågtunnlar under Lerums skogar. Tunnlar är dyra och ekonomiskt svårberäknade och utnyttjas enbart om de är absolut nödvändiga. Se exempelvis ekonomiska fiaskon som tunnlar i Hallandsåsen och Genomfart Stockholm.

Man kan ytterst sporadiskt tvingas leda tåg i tunnlar under exempelvis höga berg, vattendrag och etablerade större städer. Att förlägga ny tågtrafik i tunnlar under Lerums glesbefolkade skogar blir garanterat aldrig aktuellt! Skrämmande att vi har bl.a. politiker som lever i en fantasivärld. Hur ska de kunna fatta underbyggda och vettiga beslut i några frågor överhuvudtaget?

  • Väg o vattenbyggare