Så många nyanlända ska Lerum ta emot 2020

LERUMS KOMMUN

Lerums kommun ska under 2020 ta emot 77 nyanlända personer med uppehållstillstånd. Detta enligt den så kallade bosättningslagen, meddelar Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Totalt är det 1 235 personer som ska fördelas över kommunerna i Västra Götaland. Fördelningen till kommuner utgår från fyra kriterier: Kommunens arbetsmarknadsförutsättningar, befolkningsantalet, tidigare mottagande och antalet asylsökande som vistas i kommunerna.

Enligt länsstyrelsen beräknas 24 000 nyanlända personer bosätta sig i Sveriges kommuner under 2020, vilket är en minskning med 14 000 personer jämför med 2019. Majoriteten av dem beräknas kunna ordna sin bosättning på egen hand.