Västtrafik missköter Flexlinjen

Debatt

Flexlinjen är en uppskattad möjlighet för oss pensionärer att på ett enkelt och avgiftsfritt sätt resa i kommunen. Systemet fungerar bra på det lokala planet. Bussarna kommer inom avtalad tid och chaufförerna är vänliga och servicesinnade.

Men det finns ett problem; Västtrafiks bokningssystem fungerar skandalöst illa. För att kunna resa inom en viss tidsram måste man ringa och boka plats men får då ofta ett avvisande besked. Det av Västtrafik anlitade bokningsföretaget påstår att den valda turen är fullbokad och att man får välja en annan tid. Det kan vara besvärligt om man har en tid att passa. Men det skulle vara acceptabelt om det verkligen förhöll sig så att alla platser i bussen var upptagna. Tyvärr är förhållandet ett annat, det är bokningssystemet som inte fungerar korrekt och beskedet om en fullbokad tur är i de flesta fall helt falskt. Antingen är data­programmet undermåligt eller så klarar inte operatörerna av att hantera det på rätt sätt.

Vid en resa måndagen den 28 oktober från Floda till Lerum och tillbaka fick jag en bekräftelse på att min kritik är befogad. Flera andra resenärer förklarade att de hade velat resa tillbaka till Floda klockan tolv men fått beskedet från Västtrafik att turen redan var fullbokad. Eftersom jag aldrig tidigare hade varit med om att bussen varit fullsatt var det med stor spänning jag väntade utanför Solkatten vid tolvtiden. Bussen kom men hade bara en passagerare med. Alltså åkte vi till Floda med åtta lediga platser i en buss som Västtrafik hade aviserat som fullsatt.

Chauffören kunde meddela att det inte var en ovanlig situation. Bokningssystemet fungerar inte som det skall, resenärer tvingas avstå från önskade restider. Flexbussarna går mindre än halvfulla medan de tilltänkta resenärerna sitter och väntar på nästa tur eller väljer ett annat transportsätt.
Vilket makalöst slöseri med resurser! Här betalar kommunen stora pengar för att pensionärer med flera ska kunna resa smidigt på tider som passar dem och så saboterar Västtrafik förmånen genom att anlita ett inkompetent bokningsföretag.

Så kan det inte få fortsätta. Det är dags för kommunen att ingripa. Bokningsprogrammet måste antingen förbättras eller flyttas till nya operatörer.
Att vända kritiken direkt till Västtrafik är meningslöst. De anser sig ofelbara och skulle aldrig medge att det var en katastrofalt dålig idé att spara några kronor genom att släppa bokningen till ett företag långt bort i öster.

Rolf Ericsson