Ytterligare Fråga till ”Angånde Västra Stambanans utbyggnad

Debatt

Varför har inte politikerna tagit till sig den utredning som gjorts avseende tunnel-förslaget där det framgår tydligt att det inte går att göra sträckningen genom en tunnel? Då kvarstår för kommunens politiker att svara på vilka partier som är för en sträckning vid befintlig järnväg alternativt med en sträckning norr om Aspen till största delen ovan mark?

Eller anser sig politikerna vara kunnigare än de experter som gjort utredningen?

  • Invånare som önskar klara besked!