Debatten om biblioteken fortsätter.
Debatten om biblioteken fortsätter. Bild: Jonas Lindstedt

”Anmärkningsvärt” majoriteten om SD:s åsikt om biblioteken

Det är anmärkningsvärt hur Sverigedemokraterna avfärdar majoritetens förslag om att ”Lerums bibliotek ska arbeta att sprida medvetenhet om betydelsen av det svenska språket inom exempelvis studier, arbete och integration” som ett mindre ändringsförslag, samtidigt som man själva går ut i media för att man önskar att förändra en mening och stryka ett stycke ur den 14 sidor långa planen.

ANNONS
|

Replik på insändaren ” I verkligheten finns en budget och begränsad hyllplats” i LT den 19/4

Från majoriteten tror vi att det är viktigt att kunna ha två saker i huvudet samtidigt. Att vi dels arbetar med biblioteken som ett viktigt verktyg i integrationsarbetet, samtidigt som vi arbetar mot de mål som finns i bibliotekslagen, exempelvis att biblioteksverksamheten ska vara tillgänglig för alla. Vill Sverigedemokraterna förändra det sistnämnda, bör de kontakta sina representanter i riksdagen då det är en fråga om lagstiftning.

I insändaren beskriver man även en oro över att svenska böcker kommer bli en bristvara hos biblioteken och att detta skulle få en negativ påverkan på integrationen. Vi kan lugna Sverigedemokraterna med att denna risk inte existerar, och att biblioteken i Lerums kommun även fortsättningsvis kommer ha ett rikt utbud av litteratur på svenska, både i fysisk och digital form. Det är viktigt att det finns god tillgång till fysisk svensk litteratur, både för de som lär sig svenska och andra grupper i samhället. Integrationsarbete och inlärning av det svenska språket är dock större än antalet böcker som erbjuds på svenska på biblioteken. Förutom deltagande i rena svenska kurser sker en stor del av inlärningen i vardagen genom att man pratar svenska t.ex. i skolan, arbetsplatsen eller de aktiviteter man deltar i på fritiden. Därför är det viktigt att biblioteken sprider medvetenhet om detta, vilket sverigedemokraterna röstade för att avslå.

ANNONS

Avslutningsvis påstår Sverigedemokraterna att de vill ha en fri kultur. I samma stycke lyfts enskilda evenemang fram som exempel på vänsterpolitik. Vi i majoriteten ser, till skillnad från Sverigedemokraterna, att en bredd i utbudet av de kulturevenemang som bland annat anordnas på våra bibliotek gynnar bibliotekets uppdrag. Som vi i vår förra insändare tydligt pekade på har biblioteket ett större syfte enligt lagen att verka för det demokratiska samhällets utveckling. Den som är intresserad av att se bredden på utbudet kan ta del av bibliotekets program för aktiviteter på hemsidan. Vår fasta ståndpunkt är dock att politikens uppgift är att skapa förutsättningar för kulturverksamhet utan att styra innehållet - att hålla en armlängds avstånd. Möjligheten att fritt utöva och ta del av kultur ser vi som en viktig demokratisk princip.

Sverigedemokraterna visar tydligt genom sin retorik att de snarare vill ha ett lillfingers avstånd och diktera villkoren för kulturen.

Vincent Nordgren (M)

Ordf. Kultur- och fritidsnämnden

Linda Silander (S)

Vice ordf. Kultur- och fritidsnämnden

ANNONS