Debatt: Vi har höga ambitioner för det hållbara resandet i Lerum

Trafikplaneringen utgår från att det kommer att gå ett tåg var tionde minut till och från både Lerum och Floda station. En ökning som saknar motstycke i Västsverige och innebär en fantastisk möjlighet för alla Lerumsbor som vill ha en snabb, pålitlig och effektiv kollektivtrafik, samt en viktig faktor för Lerums fortsatta utveckling, skriver debattörerna.

ANNONS

Under de gångna åren har tågresandet i Västra Götalandsregionen ökat, inte minst på Västra Stambanan mellan Göteborg och Alingsås. Lerum ligger som mellanstor stad mitt på Västra Stambanan på en plats med goda förutsättningar för ökat kollektivt resande, och så har utvecklingen också sett ut under en längre tid. Så väl tåg- som busstrafiken har blivit tätare och fler åker just nu med Västtrafiks tåg än någonsin tidigare. Utvecklingen har dock inte skett i ett vakuum – trafikens utveckling har varit högt upp på den politiska prioriteringslistan under många år.

Med utvecklingen följer däremot utmaningar. I och med att Västra Stambanan blivit så tätt trafikerad av både person- och godståg så behöver trafikplaneringen utgå ifrån den begränsande faktor som banans kapacitet innebär. I avvaktan på fler tågavgångar har Västtrafik hanterat resandebehovet genom att sätta in busstrafik hela vägen in till Göteborg. Linjerna har varit uppskattade och vi har förståelse för det.

ANNONS

Inom en överskådlig framtid kommer flera stora infrastrukturprojekt att slutföras. I ett första skede rör det sig om Västlänken Centralstationen, tätt följt av kontaktledningsbyten och slutligen färdigställandet av hela Västlänken. Samtidigt som dessa stora projekt står färdiga kommer även Västtrafiks nya tåg att levereras, och sammantaget kommer dessa förändringar att möjliggöra en kraftig utökning av tågtrafiken till och från Lerum. Trafikplaneringen utgår från att det kommer att gå ett tåg var tionde minut till och från både Lerum och Floda station. En ökning som saknar motstycke i Västsverige och innebär en fantastisk möjlighet för alla Lerumsbor som vill ha en snabb, pålitlig och effektiv kollektivtrafik, samt en viktig faktor för Lerums fortsatta utveckling. Tillsammans med tågsatsningen ska vi utveckla den lokala kollektivtrafiken i kommunen. Med tåg och buss i kombination kan vi skapa fler resmöjligheter med oförändrade eller snabbare restider än idag.

Upplägget har utretts noga i omgångar och landat i samma slutsats, nämligen att det korta avståndet mellan de tre stationerna Aspen-Aspedalen-Lerum helt enkelt omöjliggör en effektiv och snabb trafikering.

En utbyggnad av tågtrafiken enligt ovan kräver dock vissa förändringar som kan bryta mot nuvarande resvanor. En förutsättning för att få fler tåg på Västra Stambanan är att tågens hastighet regleras - de snabbaste tågen får åka lite långsammare och de långsammare lite snabbare. Detta innebär specifikt att våra pendeltåg behöver köra snabbare. Upplägget har utretts noga i omgångar och landat i samma slutsats, nämligen att det korta avståndet mellan de tre stationerna Aspen-Aspedalen-Lerum helt enkelt omöjliggör en effektiv och snabb trafikering.

Vår ambition är inget annat än att utveckla, förbättra och förenkla kollektivtrafiken för våra invånare så att fler väljer att resa på ett hållbart och samhällsekonomiskt smart sätt. Vi är övertygade om att detta nya upplägg med tiominuterstrafik kommer att bli en avsevärd förbättring för de allra flesta Lerumsbor, även om vi inte kan göra alla lika nöjda.

Bijan Zainali, (S) regionråd och styrelseordförande Västtrafik

Louise Jeppsson, (V) biträdande regionråd och ordförande Infrastruktur och kollektivtrafiknämnden

Jonas Blomster, talesperson kollektivtrafik för Miljöpartiet Västra Götalandsregionen

LÄS MER:Beskedet: Direktbussarna och Aspedalen tågstation läggs ner

LÄS MER:Resenärer rasar över nedläggning av Aspedalens station

LÄS MER:Insändare: Informationskväll om järnvägen gav fler frågor än svar

Glöm inte att ladda ner vår nyhetsapp till din mobil:
1. Sök på Lerums Tidning i Appstore eller Google Play.
2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på "hämta" eller "installera".
3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.
4. Därefter påbörjas nedladdningen.
5. När nedladdningen är klar klickar du på "öppna" för att öppna nyhetsappen.
6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm i mobilen bland dina andra appar.

ANNONS