Lerums kommun har ambitionen att vara en attraktiv arbetsgivare. Att erbjuda reducerad arbetstid vore ett bra medel för att uppnå detta mål, skriver Anette Holgersson och Ulla-Britt Caping Salas, Vänsterpartiet Lerum.
Lerums kommun har ambitionen att vara en attraktiv arbetsgivare. Att erbjuda reducerad arbetstid vore ett bra medel för att uppnå detta mål, skriver Anette Holgersson och Ulla-Britt Caping Salas, Vänsterpartiet Lerum. Bild: Filip Landqvist

Insändare: Dags för sänkt arbetstid

Lerums kommun har ambitionen att vara en attraktiv arbetsgivare. Att erbjuda reducerad arbetstid vore ett bra medel för att uppnå detta mål, skriver Anette Holgersson och Ulla-Britt Caping Salas, Vänsterpartiet Lerum.

ANNONS

”Det är klart att man kan peka på att det råder brist på arbetskraft inom vård och omsorg. Men arbetsvillkoren där är så hemska att folk flyr därifrån. Om man slimmar organisationer så hårt att det inte längre blir roligt att jobba kvar, söker sig folk till andra branscher. Och de som är ansvariga för att det blivit så tar detta till intäkt för att det inte går att sänka arbetstiden.”

Roland Paulsen, docent Lunds universitet och debattör om bland annat arbetstidsfrågor, formulerade ovanstående dilemma i tidskriften Kollega 2023-06-14.

I Lerums kommun vittnas det om att det inom flera områden är svårt att rekrytera personal, till exempel inom stöd- och omsorgsverksamheten. Detta är samma områden som också, enligt statistiken, har höga sjukskrivningstal. Reducerad arbetstid med bibehållen lön kan vara en väg att lösa detta.

ANNONS

Sänkt arbetstid med bibehållen lön ger fler anställda möjligheter till återhämtning mellan arbetspassen vilket i sin tur förväntas leda till attraktivare arbetsplatser och mindre personalomsättning. Detta i sin tur skulle spara pengar då behov av nyrekrytering, skulle minska.

Kortare arbetstid med möjlighet till mer fritid förväntas även ge ett bättre allmänt välbefinnande och lägre sjukskrivningstal med positiva återverkningar på familjelivet och sociala kontakter. Vi vill ha ett mänskligt och rättvist samhälle där människor har reella möjligheter att utvecklas och leva berikande liv. En hållbar arbetsmarknad där människor orkar jobba till pensionsåldern utan att slitas ut i förtid är ett viktigt mål. Lerums kommun har ambitionen att vara en attraktiv arbetsgivare. Att erbjuda reducerad arbetstid vore ett bra medel för att uppnå detta mål.

Sedan 1973 har normalarbetsveckan om 40 timmar varit oförändrad för större delen av arbetsmarknaden. Viktigt att komma ihåg är också att pensionsålderns flyttats fram vilket innebär att vi kommer arbeta fler timmar under vårt arbetsliv. För att orka detta behöver den aktiva arbetstiden per dag/vecka sänkas.

Införande av reducerad arbetstid kan se olika ut på olika arbetsplatser beroende på organisation. Ett alternativ kan vara en sänkning av arbetstiden från 8 till 6 timmars arbetsdag eventuellt med en början på 7 timmar. Ett annat alternativ kan vara att sänka antalet arbetade dagar/vecka från 5 till 4.

Många försök har gjorts med förkortad arbetstid, både i Sverige och i andra länder. En del försök har permanentats men inom offentlig sektor blir det sällan mer än försök. Men om vi inget gör finns det kanske snart ingen personal kvar som orkar.

Nu lämnar Vänsterpartiet i Lerum in en motion om att införa reducerad arbetstid med bibehållen lön på minst två arbetsplatser inom den kommunala verksamheten. Vi vill att Lerums kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med bra arbetstider och bra lön och att kommunen ska ligga i framkant med att tänka nytt kring arbetstider och rekrytering.

Vänsterpartiet Lerum

Anette Holgersson

Ulla-Britt Caping Salas

ANNONS