Det går inte att göra stora gräv- och schaktningsarbeten utan att rötterna till näraliggande träd påverkas, skriver Lerums Naturskyddsförening. Genrebild.
Det går inte att göra stora gräv- och schaktningsarbeten utan att rötterna till näraliggande träd påverkas, skriver Lerums Naturskyddsförening. Genrebild. Bild: Johan Hallberg

Insändare: Olämplig bebyggelse i Drängsered

Det går inte att göra stora gräv- och schaktningsarbeten utan att rötterna till näraliggande träd påverkas, skriver Lerums Naturskyddsförening.

ANNONS
|

I strid mot gällande plan har Lerums miljö- och byggnadsnämnd gett bygglov till tre stora flerbostadshus på en tomt som enligt planen har ö-beteckning för småhus. Tomten ligger i norra utkanten av Floda.

År 1942 fastställdes en stor byggnadsplan för hela Floda, som styrde hur samhället skulle se ut. Tyngdpunkten med affärer, service, tätast bebyggelse med mera lades centralt vid stationen och ett torg uppe vid allén. I övrigt var det bara ö-beteckningar där efter hand nya planer gjordes. Försök att omtolka gamla planer så att ö-beteckningen skulle medge även flerbostadshus har behandlats i Mark och Miljööverdomstolen. De har fattat prejudicerande beslut om att ö-beteckningen endast avser en-och tvåbostadshus (P2238-16, P6512-17). Länsstyrelsen upphävde därför Lerums kommuns förra bygglov 2020 och gör troligen så även nu.

ANNONS

Området som ska bebyggas upptas idag av ädellövskog och har i naturvårdsprogrammet getts klass 2 = mycket högt värde. Naturvårdshandläggaren har vid platsbesök identifierat bland annat ett 40-tal medelgrova ekar utspridda över hela fastigheten, varav åtminstone ett 15-tal har en stamomkrets mellan 2 och 3 meter. Det stora antalet medelgrova träd har i sig ett skyddsvärde.

Redan när bygglov diskuterades 2019 framförde Lerums Naturskyddsförening (LNF) olämpligheten i att bebygga fastigheten med flerbostadshus. En så hög exploatering av marken skulle för alltid förstöra ett område som har mycket höga naturvärden. Inte något har tillkommit som innebär att skadorna för naturen skulle bli mindre idag. Det går inte att göra stora gräv- och schaktningsarbeten utan att rötterna till näraliggande träd påverkas. Om detta bygge genomförs riskerar sparade träd att så småningom dö. Den detaljplan som bygglovet baseras på är från 1942. Det är uppenbart att en 80 år gammal plan inte är anpassad till dagens naturvårdsprogram. Den gamla planen borde ha upphävts, så som LNF krävde 2019.

Styrelsen för Lerums Naturskyddsförening

LÄS MER:Grönt ljus för omtvistade lägenhetshusen i Floda

LÄS MER:Här är dyraste huset i Lerums kommun 2023 – kostade 11 miljoner

Glöm inte att ladda ner vår nyhetsapp till din mobil:
1. Sök på Lerums Tidning i Appstore eller Google Play.
2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på "hämta" eller "installera".
3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.
4. Därefter påbörjas nedladdningen.
5. När nedladdningen är klar klickar du på "öppna" för att öppna nyhetsappen.
6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm i mobilen bland dina andra appar.

ANNONS