Torvmarkerna är viktiga för att bevara fuktigheten i landskapet och fungerar som en viktig kolsänka genom att lagra stora mängder kol, skriver Jenny Hansen (MP). Arkivbild.
Torvmarkerna är viktiga för att bevara fuktigheten i landskapet och fungerar som en viktig kolsänka genom att lagra stora mängder kol, skriver Jenny Hansen (MP). Arkivbild. Bild: Kristina Lindahl

Insändare: Välj torvfri jord!

Torvmarkerna är viktiga för att bevara fuktigheten i landskapet och fungerar som en viktig kolsänka genom att lagra stora mängder kol, skriver Jenny Hansen (MP).

ANNONS

Våren och tiden för nya färgsprakande planteringar närmar sig i rask fart. I trädgårdar, på balkonger och uteplatser planeras många nya projekt för hur sommarens växter och blommor ska växa fram.

Många av oss som odlar tänker säkert lite extra på miljön och klimatet, genom att t.ex. så blomsterängar för att värna om våra pollinatörer, bin, humlor och andra insekter. Vi kan göra mer genom att återanvända planteringsjorden från förra året och pigga upp den med gödsling. Den gamla jorden kan enkelt räddas, biokol, nässelvatten, guldvatten och kompost hjälper dig att få en pigg jord. Helt gratis dessutom. Det viktigaste du kan göra är att inte köpa planteringsjord som innehåller torv. Att välja torvfri jord i planteringar och odlingar är av yttersta vikt för att bevara vårt klimat och samtidigt göra våra odlingar mer miljövänliga och hållbara.

ANNONS

Varför ska vi då använda torvfri jord i våra planteringar? Torv är en fossil produkt precis som olja, kol och gas. Torvmarker har en stor betydelse för den biologiska mångfalden eftersom den är en unik livsmiljö för många olika växt- och djurarter. Många av dessa arter är hotade och är beroende av torvmarkernas speciella miljö för sin överlevnad. Att bevara torvmarkerna bidrar därför till att bevara den biologiska mångfalden.

Torvmarkerna är viktiga för att bevara fuktigheten i landskapet och fungerar som en viktig kolsänka genom att lagra stora mängder kol.

När torv utvinns frigörs det stora mängder koldioxid. Utdikade våtmarker läcker årligen lika mycket koldioxid som all biltrafik i Sverige, vilket leder till stor klimatpåverkan.

Genom att använda torvfri jord kan vi minska våra planteringars negativa påverkan på klimatet.

Så nästa gång du ska plantera något, se till att återanvända din jord eller använda torvfri jord och på så sätt göra en insats för vår planet. Vi alla har ett ansvar för att bevara naturen åt kommande generationer, och varje liten handling räknas.

Jenny Hansen, Miljöpartiet i Lerum

ANNONS