När ska vi börja se skolan som en investering och inte en betungande utgiftspost, undrar insändarskribenten.
När ska vi börja se skolan som en investering och inte en betungande utgiftspost, undrar insändarskribenten. Bild: Stig Hedstrom

Insändare: Vi måste satsa på Lerums skolor

När ska vi börja se skolan som en investering och inte en betungande utgiftspost?

ANNONS
|

Har Lerums skolor blivit en fars från Hipp hipp? När kommundirektören i SVT:s serie Hipp hipp ska spara pengar föreslår han att förskolan ska klara sig med en pedagog per barngrupp. Detta är precis vad som sker i Lerums skolor idag. För att skolan inte ska gå med ett underskott så behöver klasserna fyllas med 28 elever per undervisande lärare. I serien skrattar vi åt det absurda men här i Lerum har alltså Moderaterna och Socialdemokraterna bestämt att det är den verklighet elever och lärare ska möta varje dag.

Vad innebär en lärare på 28 elever? Ja, för att förstå det behöver vi titta på hur en normalfördelad elevgrupp ser ut idag. I en genomsnittlig klass finns det cirka 20 procent elever som har inlärningssvårigheter. De kräver undervisning i en liten grupp vilket motsvarar cirka 6 elever per klass. Vidare finns det cirka 7 procent med någon form av NPF-diagnos som behöver enskilt stöd, det vill säga en elevassistent. Det motsvarar cirka 2 elever per klass. Så i det normala fallet för en svensk klass idag krävs det alltså 3 till 4 pedagoger för att säkerställa att alla elever får det de har rätt till enligt skollagen.

ANNONS

Lärare som belyser elevernas behov och kräver att de ska få mer stöd blir ifrågasatta och betraktade som mindre kompetenta, samt som någon som frångår det normala. När det i själva verket är precis tvärtom. Hade vi satsat mer resurser på lågstadiet kanske vi hade klarat oss med mindre resurser högre upp i årskurserna, det gör Finland.

Att inte satsa på skolan är som att äta upp sin kommun inifrån. När ska vi börja se skolan som en investering och inte en betungande utgiftspost? Pojkarna är de stora förlorarna i denna strama budget då de är minst skolmogna vid skolstart och har svårast att fokusera i stökiga miljöer. Listan som Lerums Tidning publicerade där skolor ska dra ner på tjänster är helt befängd. Med det antalet pedagoger skulle vi inte ens kunna garantera elevernas säkerhet.

Politiker kom och undervisa en klass i åk 1 på 28 elever, vi lovar att lämna er i fred.

Förälder och fröken som fått nog!

LÄS MER:Beslutet: Flera nedskärningar på kommunens skolor

LÄS MER:Förälderns Mats oro under branden: ”Det var jobbigt”

ANNONS